• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Uczniowie klasy III c dziękują wszystkim pracownikom służby zdrowia

Uczniowie klasy III c przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji “Kartka dla medyka”. Doceniając w tym trudnym czasie bardzo ważną i niebezpieczną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia, wykonali dla nich laurki z podziękowaniami!

Pani Kasia z córką oraz pani Iza również się dołączyły. Zdjęcia swoich prac przekazaliśmy m.in. polkowickim ratownikom medycznym, lekarzom z legnickiego szpitala oraz wielu innym medykom. Dziękujemy za Waszą służbę!  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.