Uczniowie klas III na dwudniowej wycieczce w Zagórzu Śląskim.

W dniach 4-5.10.2018r. uczniowie klasy III a i III b uczestniczyli w dwudniowej wyciecze do Zagórza Śląskiego. Podczas pobytu w Ośrodku Caritas uczyli się samodzielności i zaradności. W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia edukacyjne, krajoznawcze oraz wieczór gier planszowych. Uczniowie odwiedzili Zamek Grodno, gdzie zapoznani się z historią obiektu i regionu. Ważnym punktem wycieczki było odwiedzenie muzeum kopalni węgla kamiennego. Zostali oprowadzeni po „Dawnej Kopalni” w Nowej Rudzie, gdzie przechodząc podziemnymi sztolniami dowiedzieli się jak ciężka jest praca górników.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.