Uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskim, edukacyjnym programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanym przez markę Kubuś.


Bohater programu Kubuś zaprosił dzieci do wspaniałej zabawy i nauki.
Celem programu jest dostarczanie wiedzy o otaczającym świecie, poznanie przyrody – jej flory i fauny, poznanie czynników wpływających na zdrowie – w tym zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.

certyfikat_7091589e23984697dc41e7e832d86bf8

Program umożliwił uczniom utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.