Uczniowie chóru ”Vox Pueri” Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, aby dać świadectwo przywiązania do Ojczyzny, w dniu 10 listopada 2016 roku wzięli udział w XI Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie.

foto-konkPatriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w wierszach, listach, nowelach i pieśniach.

Pieśni patriotyczne są – jak określił niegdyś Adam Mickiewicz – „arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty” – przechowują zbiorową pamięć, przywołują fakty historyczne, zawierają olbrzymi ładunek emocjonalny.

Warto więc angażować uczniów w takie uroczystości, które pozwalają im wzrastać w duchu miłości do Ojczyzny oraz identyfikować się z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.
Uczniowie chóru ”Vox Pueri” Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, aby dać świadectwo przywiązania do Ojczyzny, w dniu 10 listopada 2016 roku wzięli udział w XI Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie, który odbywał się pod patronatem Starosty Polkowickiego Marka Tramś. Celem tego przeglądu było popularyzowanie twórczości związanej z okresem walk o niepodległość Polski.
Chór „Vox Pueri” w kategorii zespoły wokalne został Laureatem pierwszego miejsca wyśpiewując sukces pieśnią „Deszcz, jesienny deszcz”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.