Ubezpieczenie uczniów 2016/2017

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2016/2017

Wykaz dokumentów do zapoznania się przez rodzica:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia.

2. Zgłoszenie szkody.

3.Zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Comments are closed.