• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci jest dobrowolną  umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zbierają skarbnicy klasowi łącznie z listami osób, które 
wpłaciły składkę za ubezpieczenie z podaniem jej wysokości. Termin 12 
październik. Następnie rozliczają się ze skarbnikiem Rady Rodziców.

Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2020/2021 zostajemy przy ubezpieczeniu Compensa. Związku z zaistniałą sytuacją w kraju każdy rodzic indywidualnie opłaci sobie składkę ubezpieczenia.

Pobierz:

 Link do zakupu ubezpieczenia w Compensa plus owu

NNW II 1111 Szkolna KARTA 2020.pdf

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020.pdf

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 2020.pdf

Oferty ubezpieczenia:

 Link do zakupu ubezpieczenia w Compensa plus owu

NNW II 1111 Szkolna KARTA 2020.pdf

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020.pdf

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 2020.pdf

Ubezpieczenie szkolne

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

OFERTA UBEZPIECZENIA

Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.