Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci jest dobrowolną  umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zbierają skarbnicy klasowi łącznie z listami osób, które 
wpłaciły składkę za ubezpieczenie z podaniem jej wysokości. Termin 12 
październik. Następnie rozliczają się ze skarbnikiem Rady Rodziców.

Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/2022 zostajemy przy ubezpieczeniu Compensa. Związku z zaistniałą sytuacją w kraju każdy rodzic indywidualnie opłaci sobie składkę ubezpieczenia.

Pobierz:

Oferty ubezpieczenia:

OFERTA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie szkolne – Polisa

 Link do samodzielnego zakupu ubezpieczenia w Compensa

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.