• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

  • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci jest dobrowolną  umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie zbierają skarbnicy klasowi łącznie z listami osób, które  wpłaciły składkę za ubezpieczenie z podaniem jej wysokości. Termin 12  październik. Następnie rozliczają się ze skarbnikiem Rady Rodziców. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.   Ubezpieczenie szkolne

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

OFERTA UBEZPIECZENIA Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.  
Bookmark the permalink.

Comments are closed.