• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci jest dobrowolną  umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zbierają skarbnicy klasowi łącznie z listami osób, które 
wpłaciły składkę za ubezpieczenie z podaniem jej wysokości. Termin 12 
październik. Następnie rozliczają się ze skarbnikiem Rady Rodziców.

Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Oferty ubezpieczenia:

 Link do zakupu ubezpieczenia w Compensa plus owu

NNW II 1111 Szkolna KARTA 2020.pdf

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020.pdf

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 2020.pdf

 

 

 

Ubezpieczenie szkolne

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

OFERTA UBEZPIECZENIA

Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.