TURNUS RAHABILITACYJNO-LECZNICZY DLA DZIECI

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach informuje:

1/ szkoła umożliwia wyjazd dzieci z klas II-V na turnus rehabilitacyjno-laczniczy organizowany przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego,

2/ wymagania:

– wypełnienie ankiety i zgody na badania krwi. Zwrot dokumentu do wychowawcy klasy do 15 marca 2014r.

– opłata za badanie określające poziom ołowiu- 10 złotych (badanie prowadzi na terenie szkoły i opracowuje wyniki Fundacja),

– opłata za turnus – 10-dniowy w ciągu roku szkolnego 400-450 złotych, w sierpniu turnus 2-tygodniowy- około 1000 złotych,

3/wyjazdy planowane są od września 2014r., pierwsze badanie – 31 marca 2014r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.