• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Turniej Szachowy dla uczniów klas I -VI pod patronatem Burmistrza Polkowic.

 Turniej odbył się 6.04.17r.  w Szkole Podstawowej nr1. w Polkowicach 

 

Cele turnieju : 

 1. Rozwijanie  zainteresowania szachami w środowisku szkolnym .
 2. Umożliwianie uczniom przeżycia chwil w zdrowej rywalizacji.
 3. Popularyzacja szachów wśród uczniów.

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

W turnieju startowali uczniowie z Gminy Polkowice.

W kategorii open Dawid Walczyszyn zajął III m. i zdobył puchar.

W kategorii dziewcząt Wiktoria Świderska kl.VId zajęła II m, a Milena Denysewicz z kl.VI d – III m.

W kategirii chłopców nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Damian Kowalski kl.IVd zdobył I m. w kategorii klas 4.

Maksymilian Milnikiewicz kl. VId, zdobył II m w kategorii klas kl.6

Szymon Walczyszyn kl. V d,  zdobył III m w kategorii klas kl. 5

Gracjan Nurkowski kl.IV a , zdobył II m w kategorii klas kl.4

Olaf Chyliński kl.IIIc, zdobył IIm w kategorii klas kl. 3

 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Polkowic i Radę Rodziców SP 1.

 

Turniej trwał od godz.9:00 do godz. 13:00.

 

Uczniów do turnieju przygotował Stefan Ciżmar.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.