Turniej logopedyczny „Rodzinne logozabawy”.

Impreza, która odbyła się 13.04.2016 r. skierowana była do dzieci z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Spotkanie było podsumowaniem realizowanego projektu logopedycznego „Dziwne dźwięki, trudne słowa-taka nasza polska mowa”, którego celem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Wszyscy zaproszeni mieli do wykonania różnorodne zadania z zakresu rozwijania funkcji  odpowiedzialnych za procesy czytania, pisania oraz mowy. Nad prawidłowością wykonywanych zadań czuwali asystenci z klas starszych, w tym członkowie SK Caritas. Zarówno dzieci jak i rodzice wykonując  sprawnie wszystkie ćwiczenia  udowodnili, że mają dobrą pamięć wzrokową i słuchową, potrafią  prawidłowo artykułować trudne słowa oraz kreślić skomplikowane wzory. Sprawdzili także sprawność swojego aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Rodzice poznali przykłady łatwych i przyjemnych zabaw, które mogą wykorzystać, by wspierać rozwój swojego dziecka w domu.

Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczą komentarze zebrane od uczestników spotkania. Każda rodzina otrzymała na zakończenie dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

Organizatorkami turnieju były J. Zarzycka i E. Pawełko.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.