Turniej logopedyczny „Nasze wspólne  logozabawy”.

Impreza, która odbyła się 23.05.2019 r. skierowana była do dzieci z oddziału przedszkolnego starszaków oraz ich rodziców. Spotkanie zorganizowano z podwójnej okazji. Jedną z nich było podsumowanie realizowanego projektu logopedycznego „Mówię, słucham, rozumiem”, którego celem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Drugą natomiast wspólne spędzenie czasu z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Wszyscy zaproszeni goście mieli do wykonania różnorodne zadania z zakresu rozwijania funkcji  odpowiedzialnych za procesy czytania, pisania oraz mowy. Nad prawidłowością wykonywanych zadań czuwały  asystentki z klasy VI d. Zarówno dzieci jak i rodzice wykonując  sprawnie wszystkie ćwiczenia  udowodnili, że mają dobrą pamięć wzrokową i słuchową, potrafią  prawidłowo artykułować trudne słowa oraz kreślić skomplikowane wzory.  Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia także sprawności swojego aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Rodzice poznali przykłady łatwych i przyjemnych zabaw, które mogą wykorzystać, by wspierać rozwój swojego dziecka w domu. Młodsi uczestnicy natomiast z dużym zaangażowaniem prezentowali mamusiom i tatusiom swoje umiejętności, które ułatwią im start w pierwszej klasie. Każda rodzina otrzymała pamiątkowy dyplom.  Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczą komentarze zebrane od uczestników spotkania.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.