• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Test bezpieczeństwa internetowego. Cyberprzemoc i anonimowość w sieci.

Rysunek przedstawia budynki miasta na tle kuli złożonej z liczb.

Drogi uczniu , żeby przejść do rozwiązywania testu:

1.Wybierz swoją klasę.

2. Zaloguj się na swoje konto na platformie Office 365.

3.Wypełnij test dla swojej klasy i prześlij odpowiedź.

5 b ankieta

4 c ankieta

6 c ankieta 

7 e ankieta 

6 d ankieta

7 d ankieta 

6 a ankieta 

VI e cyberprzemoc

VI e chmura

6e ankieta

4a ankieta

7b ankieta

5a

5b

6a

6b

6c

6d

6e

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

Comments are closed.