• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Szkolny projekt „Plastikowi mówimy NIE” – prace klasy 7B

W ramach projektu pod  hasłem „Plastikowi mówimy NIE ” klasa 7B napisała wiersze, które poruszają globalny problem plastiku.

Fakty dotyczące plastiku:

 1. Przeciętny Europejczyk wyrzuca około 31 kg plastiku rocznie.
 2. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż w całym ubiegłym stuleciu.
 3. 50% zużytego plastiku, to plastik użyty tylko jeden raz.
 4. Każdego roku wyrzucamy taką ilość plastiku, że wystarczyłoby go na opasanie naszej planety aż cztery razy.
 5. Obecnie odzyskujemy tylko 5% produkowanych przez nas opakowań plastikowych.
 6. Przeciętny Amerykanin wyrzuca około 83 kg plastiku rocznie.
 7. Produkcja plastiku zużywa około 8% światowej produkcji ropy.
 8. Codziennie, w okolicach samego Los Angeles do Oceanu Spokojnego trafia 10 ton plastikowych śmieci – reklamówek, rurek i butelek.
 9. Każdego roku Amerykanie wyrzucają 35 miliardów plastikowych butelek po wodzie.
 10. Plastik w oceanie rozkłada się na tak małe segmenty, że kawałki plastiku z jednej litrowej butelki mogą trafić na każdą plażę na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac uczniów z klasy 7B.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.