Szkolny konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów kl. I-VII „Moje wymarzone czasopismo”

Cele konkursu:

– rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,

– doskonalenie umiejętności estetycznego wykonania pracy,

– zapoznanie uczniów z budową czasopisma.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wymagania konkursowe:

  • praca powinna zawierać elementy znajdujące się na pierwszej stronie czasopisma: tytuł, podtytuł, numeracja, zapowiedzi artykułów, ilustracje,
  • format – A3 lub A4,
  • forma i technika wykonania pracy konkursowej dowolna; liczy się kreatywność autora pracy; dopuszcza się prace wykonane technika komputerową,
  • pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza jej autor,
  • termin dostarczenia prac upływa 31 października 2018 r. ,
  • miejsce dostarczenia pracy – biblioteka szkolna,
  • nagrody: za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny bardzo dobre z techniki, laureaci – celujące oraz dyplomy.

Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej na terenie szkoły.

Organizatorzy:
M. Kucharczyk, J. Sobczyk

Comments are closed.