• KOMUNIKAT 6/2021


  W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
  2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów kl. I-VII „Moje wymarzone czasopismo”

Cele konkursu:

– rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,

– doskonalenie umiejętności estetycznego wykonania pracy,

– zapoznanie uczniów z budową czasopisma.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wymagania konkursowe:

 • praca powinna zawierać elementy znajdujące się na pierwszej stronie czasopisma: tytuł, podtytuł, numeracja, zapowiedzi artykułów, ilustracje,
 • format – A3 lub A4,
 • forma i technika wykonania pracy konkursowej dowolna; liczy się kreatywność autora pracy; dopuszcza się prace wykonane technika komputerową,
 • pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza jej autor,
 • termin dostarczenia prac upływa 31 października 2018 r. ,
 • miejsce dostarczenia pracy – biblioteka szkolna,
 • nagrody: za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny bardzo dobre z techniki, laureaci – celujące oraz dyplomy.

Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej na terenie szkoły.

Organizatorzy:
M. Kucharczyk, J. Sobczyk

Comments are closed.