Szkolny konkurs historyczny „Polska za panowania dynastii Piastów”.

Regulamin szkolnego konkursu historycznego

Polska za panowania dynastii Piastów”

  1. Organizator: Paulina Dorosławska, Jolanta Sobczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach pod patronatem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  2. Uczestnicy: konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej

nr 1 im. J.Wyżykowskiego w Polkowicach:

– kl. I-III – kategoria: konkurs plastyczny,

– kl. IV-VI – kategoria: konkurs z wiedzy.

3. Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań uczniów czasami panowania w Polsce dynastii Piastów,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej,

– wzbudzenie zainteresowania historią Polski,

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat początków państwa polskiego,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

5. Termin konkursu: 15 maja 2019 r.,

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:

kl. I-IIIuczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną techniką i formacie na temat czasów panowania w Polsce Piastów, w tym życia codziennego (wygląd grodu, wsi, zawody, narzędzia),

kl. IV-VI – uczniowie wykazują się znajomością historii Polski za panowania dynastii Piastów;

uczestnik przygotowuje się do konkursu korzystając z podręczników: „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej oraz „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

5. Jury powołane przez organizatora ocenia w konkursie z wiedzy poziom wykonania przez uczestnika zadań testowych, w konkursie plastycznym – poziom wykonania pracy plastycznej (zgodność z tematem, estetyka, pomysł).

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 16 maja 2019 r. na stronie internetowej szkoły.

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu.

Comments are closed.