• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Szkolny konkurs historyczny „Polska za panowania dynastii Piastów”.

Regulamin szkolnego konkursu historycznego

Polska za panowania dynastii Piastów”

  1. Organizator: Paulina Dorosławska, Jolanta Sobczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach pod patronatem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  2. Uczestnicy: konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej

nr 1 im. J.Wyżykowskiego w Polkowicach:

– kl. I-III – kategoria: konkurs plastyczny,

– kl. IV-VI – kategoria: konkurs z wiedzy.

3. Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań uczniów czasami panowania w Polsce dynastii Piastów,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej,

– wzbudzenie zainteresowania historią Polski,

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat początków państwa polskiego,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

5. Termin konkursu: 15 maja 2019 r.,

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:

kl. I-IIIuczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną techniką i formacie na temat czasów panowania w Polsce Piastów, w tym życia codziennego (wygląd grodu, wsi, zawody, narzędzia),

kl. IV-VI – uczniowie wykazują się znajomością historii Polski za panowania dynastii Piastów;

uczestnik przygotowuje się do konkursu korzystając z podręczników: „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej oraz „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

5. Jury powołane przez organizatora ocenia w konkursie z wiedzy poziom wykonania przez uczestnika zadań testowych, w konkursie plastycznym – poziom wykonania pracy plastycznej (zgodność z tematem, estetyka, pomysł).

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 16 maja 2019 r. na stronie internetowej szkoły.

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu.

Comments are closed.