• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Szkolny Dzień Koszuli

            Organizatorzy zachęcali do przyjścia do szkoły w koszuli wszystkich chętnych uczniów. Dzieci wzięły udział w specjalnej sesji fotograficznej z książką w tle. Sesja odbywała się w bibliotece szkolnej. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali upominki od organizatorów imprezy. Fotograficzna relacja z sesji została zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

            Dnia 14 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach obchodzono Szkolny Dzień Koszuli. Uczniowie zostali poinformowani o obchodach przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego w komunikacie nadanym przez szkolny radiowęzeł.Organizatorami zabawy była biblioteka szkolna.

Celem podejmowanych działań było zwrócenie uwagi uczniów na historię męskiego ubioru oraz jego ewolucję na przestrzeni wieków.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.