• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

,, Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

PROJEKT ,,SZKOLNE PRZYGODY GANGU FAJNIAKÓW”We wrześniu uczniowie klasy II i III przystąpili do konkursu edukacyjnego ,, Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Pomysłodawcą konkursu dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych była sieć sklepów Biedronka. Projekt realizowany był przez uczniów klas II i III od września do grudnia 2020 r.
Wspólnie z wychowawcą uczniowie odkrywali fascynującą magię natury z nowymi bohaterami: Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir i Chmurka Celinka. Odkryliśmy wszystkie ,,Cztery żywioły- słońce, woda, ziemia i powietrze” z bohaterami książki pt. ,,Gang Fajniaków i miasto marzeń” oraz ,,Gang Fajniaków i sprzątanie świata”.Zrealizowane zostały ciekawe eksperymenty i lekcje  tematyczne pt. ,,Cztery żywioły” założone przez realizatorów akcji, które miały inspirować dzieci do odpowiedzialność za środowisko naturalne:1. Ekozakątek, czyli eksperymenty z powietrzem.
2. Oszczędzaj kropelkę, czyli eksperymenty z woda.
3. Kochając ziemię, czyli eksperymenty z ziemią.
4. Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, czyli eksperymenty z ogniem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.