Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ,,Iskierka miłości”

Rok szkolny 2021/2022

Znalezione obrazy dla zapytania towarzystwo przyjaciół dzieci

W Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ,,Iskierka Miłości” , które podlega bezpośrednio pod Okręgowy Oddział TPD z siedzibą w Legnicy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z blisko 90 letnim pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Działalność Koła ,,Iskierka Miłości” ukierunkowana jest na pomoc uczniom SP nr 1 w Polkowicach oraz działalność charytatywną.

Mając na uwadze dobro wszystkich dzieci z naszego obszaru, a szczególnie naszych uczniów, zapraszamy wszystkie chętne dorosłe osoby ze Szkoły Podstawowej nr 1, rodziców uczniów oraz samych uczniów do włączenia się w skład członków Koła TPD ,, Iskierka miłości” (deklaracje członkowskie są dostępne u pani Alicji Kureń w sali 40).


 

Zbiórka darów rzeczowych w ramach akcji „Podaruj prezent na Święta małym pacjentom Przylądka Nadziei”.

W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka darów rzeczowych w ramach akcji „Podaruj prezent na Święta małym pacjentom Przylądka Nadziei”. Społeczność szkolna bardzo aktywnie przystąpiła do zbiórki przynosząc: zabawki, gry planszowe, puzzle, książki, grzechotki, ubrania dla niemowląt, kubki termiczne, ciastolinę, koraliki, klocki konstrukcyjne itp.CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 

 

 

 

 


ZIMOWISKO 2019 – ZAPISZ DZIECKO

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje dwa zimowiska dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat w Kudowie Zdroju oraz Karpaczu.

Aby zapisać dziecko na zimowisko należy zadzwonić pod numer: 76 724 51 09, lub wysłać e‑mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą o zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego. Po karty kwalifikacyjne na zimowisko należy się zgłosić do naszej siedziby—Al. Orła Białego 2 w Legnicy.
I ZIMOWISKO – 8 -dniowe od 26 stycznia do 2 lutego 2019r. w Kudowie Zdrój – HOTEL Uzdrowiskowy St. George dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt zimowiska 750 złII ZIMOWISKO— 10 – dniowe od 28 stycznia do 06 lutego 2019r. w Karpaczu – Dom Wczasowy „Morion” dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt zimowiska 350 zł*
Zimowisko w Karpaczu przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUSPo karty kwalifikacyjne należy się zgłosić do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Dziecko zostanie zakwalifikowane po wpłacie do 10 dni od pobrania karty przez rodziców 200 zł zaliczki.  Zaliczkę na zimowisko w wysokości 200 zł należy wpłacać w terminie do 10 dni od pobrania karty na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy
Santander Bank Polska S.A.
83 1090 2066 0000 0001 1972 8118
TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię dziecka, turnus, miejscowość zimowiska
Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia 2019 roku.Ze względu na wysoki standard obiektów prosimy kwalifikować uczestników, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych i potrafiących przestrzegać regulaminy wypoczynku.
Dzieci wywodzące się z rodzin posiadających kartę dużej rodziny z Legnicy mogą liczyć na 10 % zniżki.Termin ostatecznego zwrotu kart kwalifikacyjnych i wpłat za zimowisko mija 10 stycznia 2019 r.ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

źródło tpd.legnica.pl/zimowiskoXVIII KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY„CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

 

•  prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

 

  • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

 

  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

 

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

 

 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu  (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

                                                                 4 listopada 2019 roku

Prace należy składać w sali 34 u p. Alicji Kureń

                                      

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 


Aktualne wydarzenia TPD ,, Iskierka Miłości”

Tydzień wolontariatu z TPD ,,Iskierka Miłości”
Koło TPD ,,Iskierka Miłości” dzieła w naszej szkole od 12 lat. Wspieramy uczniów potrzebujących pomocy. Organizujemy konkursy i akcje ,, Gwiazdor” i ,,Zajączek”. 
W tym tygodniu zbieramy maskotki, książki i gry, które zostaną przekazane na kwestę. W piątek w czytelni  będzie można dostać zabawkę, maskotkę lub książkę za datek nie mniejszy niż 2 zł. Cały dochód z kwesty zasili konto Koła TPD ,,Iskierka Miłości”. Serdecznie zapraszamy!!!
Chcesz pomagać innym?
Chcesz zostać wolontariuszem Koła TPD ,,Iskierka Miłości”?
Opiekun Koła TPD,, Iskierka Miłości” Alicja Kureń serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do współpracy!!! Sala 34.
1 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.40 w sali numer 34 spotkanie z wolontariuszami Koła TPD. 

Informacja z ostatniej chwili!!!

Szkolne Koło ,, Iskierka miłości” BARDZO DZIĘKUJE za pomoc w zbiórce słodyczy i maskotek J Wszystkie dary zostaną przekazane dla potrzebujących dzieci !!!

Zbiórka darów dla potrzebujących

 

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Zygmunt Sądowski został wyróżniony w

X Przeglądzie Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów organizowanym przez Oddział Miejski TPD Legnica.

 

X Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów – 3 marca 2018 w Galerii Piastów przy ul. NMP w Legnicy w godzinach 10:00 – 13:00.  Wszystkich uczestników zapraszamy z kolekcjami już po godzinie 9, aby cała ekspozycja była gotowa do godziny 10:00. Wstępnie proponowaliśmy aby przegląd kończył się o godz. 12:30, jednak aby kolekcje widziała szersza widownia proponujemy, aby kolekcjonerzy zostali nieco dłużej, czyli do godz. 13:00.

 5 marca rozpoczynamy akcję charytatywną “Zajączek” – dostarczanie darów do TPD ,, Iskierka Miłości” sala 40 do dnia 15 marca. Prosimy o zbiórkę czekoladowych zajączków, baranków, jajek i cukrowych baranków.

Podsumowanie konkursu plastycznego “Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Prace przyjmujemy do 05 marca 2018 r, ogłoszenie wyników na stronie tpd.legnica.pl do 16 marca 2018.  Rozdanie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się 22 marca o godz. 14:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy przy ul. Jordana 17.

 

 

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – Akcja Letnia 2018

Dla dzieci z regionu legnickiego TPD przygotowało Kolonie w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdrój. Zaplanowano również dwa turnusy do Włoch.

Jak co roku TPD oferuje zniżki dla dzieci z rodzin niezamożnych, wielodzietnych lub dotkniętych bezrobociem.

Kolonie TPD są szczególnie przyjazne dzieciom. Oprócz górskich wędrówek, czy nadmorskich kąpieli na każdym turnusie organizowane są wycieczki krajoznawcze do okolicznych miast m in. Szczecin, Kołobrzeg, Świnoujście, Jeleniej Góry, Kowar, Kudowa Zdrój.

W cenie kolonii zawarte są bilety wstępu, rejs statkiem (kolonia nad morzem) oraz inne atrakcje.

Realizowany jest również program rekreacyjno-sportowy i kulturalny. Organizowane są liczne konkursy i zawody oraz przyznawane nagrody i medale.

Kolonie z TPD to zawsze niezapomniany, mile spędzony czas J

Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy się zgłosić do naszej siedziby Starostwo Powiatowe, Plac Słowiański 1 w Legnicy (pokój nr 427 tj. 4 piętro)

tel. 76/ 854 86 44 , e-mail: tpd.legnica@wp.pl

 

 

Turnus

Miejsce

Czas trwania

Liczba osób

Wiek

Koszt**

I

Międzyzdroje

25.06 – 08.07

45

8-15

1340 zł

II

Międzyzdroje

08.07 – 19.07

45

8-15

1240 zł

III

Międzyzdroje

19.07 – 30.07

45

8-15

1240 zł

IV

Międzyzdroje

30.07 – 10.08

50

8-15

1240 zł

I

Kołobrzeg

30.06 – 11.07

50

8-15

1300 zł

II

Kołobrzeg

11.07 – 22.07

50

8-15

1300 zł

I

Karpacz

08.07-17.07

45

8-15

950 zł

I

Szklarska Poręba

06.08 -16.08

50

8-15

900 zł

I

Warszawa

23.06 – 06.07

50

8-15

1400 zł

I

Kudowa Zdrój

03.08 – 14.08

45

8-15

1100zł

II

Kudowa Zdrój

14.08 – 27.08

45

8-15

1300 zł

I

Włochy

14.07 – 27.07

45

12 – 17

1650 zł + 74 euro

II

Włochy

28.07 – 10.08

45

12 – 17

1650 zł + 74 euro

 

 

Konkurs o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Oferta Akcja Letnia TPD 2019

 

 

 

Comments are closed.