Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do programu „Bezpieczny Dolnyślązak”

Bezpieczny Dolnoślązak IV Edycja - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu

Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Program ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnyślązak” kładzie nacisk na edukację w strefie ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Dodatkowymi obszarami, które będą realizowane w naszej szkole są: pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo na drodze.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.