• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Szkoła pamięta

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Szkoła Pamięta”. Uczniowie odbyli wycieczki patriotyczne poznając historię Polkowic i odwiedzając lokalne miejsca pamięci – obelisk Polaków Golgota Wschodu, pomnik Katyń 1940 Smoleńsk 2010, pomnik Józefa Piłsudskiego. Przed świętem Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły pod opieką swoich nauczycieli porządkowali opuszczone groby na polkowickich cmentarzach oraz zapalali znicze na grobach nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole i pod pomnikiem Sybiraka na cmentarzu komunalnym.

Towarzystwo Patriotyczne „Wiktoria” organizuje spotkania o tematyce historycznej w których regularnie uczestniczą uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie kl. I – III wzięli udział w akcji charytatywnej  – zbiórka żywności dla kombatantów „Pomoc Bohaterom”, a klasy trzecie napisały listy do tych kombatantów.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.