• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Świetlica

Rok szkolny 2021/2022



Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

AKTYWNE KLUBIKI ŚWIETLICOWE 

ZABAWA, NAUKA, RELAKS

Szczegółowe-zasady-bezpieczeństwa-w-świetlicy-szkolnej-na-podstawie-procedury-funkcjonowania-szkoły-w-czasie-epidemii-od-1-września-2020r.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY



Comments are closed.