Światowe Dni Zdrowia

W ramach Światowych Dni Zdrowia uczniowie zdobyli wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznali sposoby przenoszenia się kleszczy na ludzi i zwierzęta, sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami oraz uświadomili sobie potrzebę stosowania działań profilaktycznych.

Klasa 3b zaproponowała kilka sposób ochrony przed kleszczami:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.