• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Sukces chóru „Vox Pueri” w XIV Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie.

 
 
 
Dnia 8.11.2019 roku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie.
Występ były podzielony na 3 kategorie soliści klasy IV-VIII i I-III oraz występy chórów szkolnych. Chór szkolny „Vox Pueri” ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką Pana Krzysztofa Purzyckiego zajął II miejsce wykonując pieśń „Cisza. Modlitwa Katyńska”.
 
 
GRATULUJEMY!
 
Zapraszamy do wysłuchania nagrania (SZKOLNA TV) z występu.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.