Promocja zdrowia

Plan działania edukacji prozdrowotnej szkoły promującej zdrowie

w zakresie

PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

„Świadomy obywatel”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Rok szkolny 2019/2020

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca: Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie aktywny aspekt w którym jest dobre samopoczucie. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu – na jego wzmacnianiu. Odpowiedni stan zdrowia jest postawą rozwoju i działania ludzi. Jest on wartością dla człowieka dzięki któremu może realizować swoje własne aspiracje, zaspokajać potrzeby, radzić sobie ze środowiskiem. Dlatego tak ważne staje się propagowanie nawyków prozdrowotnych i aktywnego spędzania wolnego czasu już wśród najmłodszych.

Plan działań „Świadomy obywatel” jest kontynuacją działań poprzednich lat, dzięki któremu uczniowie wzbogacą swoją wiedzę jak żyć, aby zachować dobre zdrowie oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Podjęte działania zmierzają ku zwiększeniu potencjału zdrowia, zachowań prozdrowotnych oraz poszerzenia wiedzy na temat zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa  i aktywności fizycznej.

Cel główny:

Poprawa stylu życia uczniów poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

Zakładane rezultaty:

  1. Uczniowie zwiększają swoją aktywność fizyczną.
  2. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania.

Załączniki

Plan działań edukacji prozdrowotnej szkoły promującej zdrowie, docx, 18.18 KB

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: