Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2023/2024

  1. Programy nauczania obejmują jeden etap edukacyjny i dotyczą:
  • edukacji wczesnoszkolnej,
  • przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, przyroda, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, informatyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, technika.

  1. Programy nauczania zawierają:
  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  •  treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
  • metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • opis założonych osiągnięć ucznia,
  • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

       3. Programy są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Klasy: I a, I b, I c 

Rok szkolny 2023/2024 – 2025/2026

Zajęcia edukacyjne

Tytuł programu

Autor

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

1/ew/2020/21

Religia

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”

ks. dr Tadeusz Śmiech

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Mariola Bogucka

3/ja/2017/18

Zajęcia dodatkowe sportowe

„Sprawny Dolnoślązaczek”

Dolnośląski Szkolny Zwiazek Sportowy

5/sp/2017/18

Edukacja przyrodnicza

„Przyjaciele przyrody”

A. Mikołajczyk, J.Szpunar,

K. Adamczewska – Popow,

N. Struska, E. Słabolepszy,

R. Janczak, M. Kłapkowska,

A. Kureń, A. Szkudlarek

4/ep/2022/23

Klasy: IV a, IV b, IV c

Rok szkolny 2023/2024– 2027/2028

Zajęcia edukacyjne/nauczyciel

Tytuł programu

Autor

Nr dopuszczenia

Język polski

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

Marlena Derlukiewicz

1/jp/2017/18

Matematyka

Matematyka z plusem Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M. Karpiński,

 J. Lech

10 / mat / 2017/18

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

8 / ja / 2017/18

Język niemiecki

Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej

Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik

4 / jn / 2017/18

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

Anna Zdziennicka

25/b/2017/18

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej -Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

26/f/20017/18

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

27/g/2018/19

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

24/ch/2017/18

Przyroda

 „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

11 / p / 2017/18

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej “Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

9 / h / 2017/18

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej “Dziś I jutro” kl.8

Barbrara Furman

2/wos/2018/19

Plastyka

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej, klasy 4 – 7.

Marzena Kwiecień

13 / pl / 2017/18

Muzyka

Muzyka 4 – 7

Teresa Wójcik

3 /mu/2017/18

Technika

“Jak to działa?” Program nauczania ogólnego przedmiotu technika w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej.

Lech Łabecki

Marta Łabecka

14 / t / 2017/18

Informtyka

Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV  -VI

Grażyna Koba

15/ inf / 2018/19

Wychowanie fizyczne

Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej Krzysztofa Warchoła 

Krzysztof Warchoł

17/wf /2017/18

Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej “Żyję i działam bezpiecznie”

JarosławSłoma

35/edb/2018/19

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie “Wędrując ku dorosłości” dla klas IV-VIII

Teresa Król

18/wdż/2017/18

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego dla klas VII - VIII szkoły podstawowej

Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński, Edyta Kaczmarek, Aneta Karmowska,Edyta Załoga Renata Maciejczyk, Mariola Modelska, Halina Pasternacka, Anna Sowińska,

31/dz/2017/18

Program orientacji zawodowej dla klas i – III szkoły podstawowej

B. Czapla, B. Matyszewska,

E. Ptasznik, M. Skorytna

16/dz/2022/23

Program doradztwa zawodowego dla klas IV  -VI szkoły podstawowej

A. Dziurkowa, B. Fronczek,

S. Gladziński, E. Kaczmarek, A. Karbowska, R. Maciejczyk, M. Modelska, H. Pasternacka

17/dz/2022/23

Zajęcia rozwijające kreatywność

Humanistycznie i kreatywnie

Katarzyna Pieńko

1/zrk/2-23/24

Zajęcia rozwijające audio video

Krzysztof Purzycki

2/zrk/2-23/24

Logicznie - matematycznie

Magdalena Roszak

3/zrk/2-23/24

Pyszne, zdrowe, kolorowe

Lucyna Surdyk - Patkowska

4/zrk/2-23/24

Laboratoria przyszłości zajęcia kulinarne

Dorota Kołodziejczyk - Iwanowska

5/zrk/2-23/24

Kodowanie na ekranie

Mariusz Bobeła

6/zrk/2-23/24

Program nauczania zajęć kreatywności „Potyczki językowe”

Marcelina Maluszycka

7/zrk/2-23/24

Pobawmy się matematyką

Katarzyna Wezner

8/zrk/2-23/24

Program nauczania do zajeć kreatywnych dla klasy I

Alina Bobeła

9/zrk/2-23/24

Potyczki matematyczne

Maria Jagodzińska

10/zrk/2-23/24

Polkowice, 02.06.2023 r.

Dyrektor                                                                                                                                    

Strony w dziale:

Strony w dziale: