Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania/uzdolnienia realizowane w ramach zadań statutowych szkoły

l.p.

Nazwisko i Imię

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień

Godzina

Data

rozpoczęcia

Sala

Adamowicz Barbara

Przygotowanie do sprawdzianu 8-

klasisty

8d,8e

poniedziałek

14:40

12.09

56

Kamińska Joanna

Spotkania SU

IV-VI

poniedziałek

13.45

czytelnia

Kłapkowska Monika

Lapbookowa nauka-cztery pory roku

III c,b

środa

8:00

14.09

33

Kołodziejczyk-Iwanowska Dorota

Zajęcia kulinarne

VI a

środa

14.30

15.15

40b

Kosińska Małgorzata

Przygotowanie do sprawdzianu 8-

klasisty

7b

wtorek

14.30

15.15

55

Kucharczyk Marta

Wolontariat szkolny

I - VIII

Wg potrzeb

02.09.2022

Czyt.

Kureń Alicja

Lapbookowa nauka-cztery pory roku

III b,c

wtorek

12.30

14.09

33

Łucka Gabriela

Redagowanie gazetki szkolnej

VI-VIII

poniedziałek

14:30

08.09

58

Michalewski Artur

Zajęcia sportowe

IV - VI

piątek

13.45

09.09.22r

Mała sala

gimn./boisko szkolne

Palicka Wanda

Zajęcia sportowe

IV - VIII

Czwartek

15.30

09.09.22r.

Obiekty sportowe/ boiska szkolne

Purzycki Krzysztof

Zajęcia muzyczne - zespół

instrumentalny, wokalny

II b

Poniedziałek

9-55

12.09.22 r.

8

Słabolepszy Emilia

Spotkania SU

I-III

Środa

12.45

wrzesień

Sala 10

Sobczyk Jolanta

Spotkania SU

VII-VIII

poniedziałek

13.45

czytelnia

Szpunar Joanna

“Zabawy słowem i liczbą” - zajęcia

wspomagające rozwój uczniów.

I a

środa

12.35

wrzesień

17

15.

Wesołek Katarzyna

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Wszystkie klasy -

według

potrzeb

czwartek

13.35

wrzesień

52

16.

Wezner Katarzyna

“Pogotowie matematyczne”

5b,5c

środa

13.45

wrzesien

39

17.

Zarzycki Marcin

Szkolna Drużyna Strzelecka

VI-VIII,

według aktualnych potrzeb

Środa

Sobota i niedziela zajęcia

wyjazdowe

17.30

Według

potrzeb

07.09.2022

Strzelnica w SP 3

Kompleksy strzeleckie w Jaworze i Zielonej Górze

18.

Zaleski Robert

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

IV-VIII

wtorek

13.40

06.09.2022r.

Obiekty sportowe

19.

Pawełko Elżbieta

Zajęcia czytelnicze z uwzględnieniem

książek o tematyce historycznej.

VIc

wtorek

8.55- 9.55

6.09.2022r.

35

20.

Schönwetter Małgorzata

Gramy zmysłami - rozwijanie kompetencji poznawczych uczniów z

zespołem Aspergera.

Kl. Vc i VIc

piątek

11:35 -

12:35

02.09.2022r.

61

21.

Surdyk-Patkowska Lucyna

Laboratoria przyszłości

Kl. IVb

piątek

11.45-

12.30,

11.45-

13.15

02.09.2022r.

09.09.2022r.

40

22.

Sajdutko Paweł

Zajęcia muzyczno–religijne z elementami łaciny

Kl. IV -

VIII

piątek

15.30 -

16.30

02.09.2022

40

Strony w dziale:

Strony w dziale: