Kalendarium szkoły | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Kalendarium szkoły

KALENDARIUM SZKOŁY 1945-2006

1945 r.

Władze miejskie uruchomiły pierwszą polską szkołę w Polkowicach przy ulicy Browarnej.

1946 r.

Kierownictwo szkoły w kwietniu 1946 r. objęła pani Maria Reiche.

1946/47

Szkoła liczyła już 118 uczniów. Pani Reiche wprowadziła podział uczniów na klasy łączone: I-II i III-IV.

1947/48

Liczba uczniów 112. Mniej zamożne dzieci i sieroty wyjechały na pierwsze zorganizowane letnie kolonie.

1948/49

Liczba uczniów wynosi 194. w szkole powstała drużyna harcerska i Szkolna Kasa Oszczędności

1949/50

Liczba uczniów 205. Placówka jest siedmioklasową szkołą podstawową, posiada świetlicę i salę gimnastyczną; organizuje się bibliotekę szkolną. Przy szkole są prowadzone zajęcia dla analfabetów.

1950/51

Liczba uczniów 189. Zostaje założony chór szkolny. Pierwszych siedemnastu absolwentów opuściło mury szkoły.

1951/52

Liczba uczniów 240. w całym budynku zostało zainstalowane oświetlenie elektryczne.

1952/53

Liczba uczniów 217. Kierownictwo szkoły objął Pan Józef Miłaszewski. Rozpoczęto montowanie centralnego ogrzewania.

1953/54

Liczba uczniów 207. Wyposaża się szkołę w sprzęt, pomoce naukowe i księgozbiór.

1954/55

Liczba uczniów 230. Szkoła została zradiofonizowana, w każdej klasie znalazł się głośnik, a w kancelarii radio Pionier.

1955/56

Liczba uczniów 236. Szkoła otrzymuje nowy sprzęt. Wprowadzono dla dzieci nagrody książkowe.

1956/57

Liczba uczniów 268. Uczniowie zostali objęci opieką lekarską.

1957/58

Liczba uczniów 282. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej przydzieliło szkole drugi budynek przy ulicy Bieruta 3.

1958/59

Liczba uczniów 317. Od lutego 1959 roku kierowniczką szkoły ponownie została Pani Maria Reiche. Szkoła otrzymała duży telewizor marki Orion.

1959/60

Liczba uczniów 346. Kierownikiem szkoły zostaje Pan Tomasz Porzycki. Wprowadzone zostaje stypendium dla uczniów.

1960/61

Liczba uczniów 386. Kierowniczką szkoły po raz trzeci zostaje Pani Maria Reiche, która z końcem roku szkolnego odchodzi na emeryturę. Uczniowie wyjeżdżają do Legnicy na film panoramiczny „Krzyżacy” Aleksandra Forda.

1961/62

Liczba uczniów 436. Kierowniczką szkoły zostaje Pani Zofia Wolak. Dzieci jadą na wycieczkę do Spindlerowego Młyna w Czechosłowacji.

1962/63

Liczba uczniów 485. Szkole przydzielono etat zastępcy kierownika, funkcję tę pełni Pani Irena Dobrzyniecka. Od lutego 1963 r. kierowniczką szkoły zostaje pani Zofia Sikorska.

1963/64

Liczba uczniów 500. Ławki zostały dopasowane do wzrostu i wieku uczniów. Sukcesem szkoły było zajęcie II miejsca w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w Lubinie.

1964/65

Liczba uczniów 535. Pięciu wychowanków wyróżniono w konkursie powiatowym pt. „Jak zapobiegać pożarom”, otrzymali oni nagrody książkowe.

1965/66

Liczba uczniów 564. Sukcesy szkoły :

 • II miejsce w powiatowej olimpiadzie matematycznej i zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego,
 • I i II miejsce w powiatowym konkursie związanym z obchodami „1000-lecia Państwa Polskiego”.
 • II miejsce w eliminacjach powiatowych zespołów artystycznych w Lubinie.

1966/67

Liczba uczniów 606. To pierwszy rok funkcjonowania ośmioklasowej szkoły podstawowej.

1967/68

Liczba uczniów 646. Funkcję kierownika szkoły obejmuje Pan Witold Bartnik. Sukcesy: II miejsce w eliminacjach powiatowych chórów i zespołów tanecznych. Zajęcie czołowych miejsc w olimpiadzie sportowej w Lubinie.

1968/69

Liczba uczniów 732. Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu operowym „Halka” Stanisława Moniuszki podczas gościnnego występu Opery Wrocławskiej w Legnicy.

1969/70

Liczba uczniów 663. Kierownikiem szkoły zostaje Pan Wiktor Kielar, a zastępcą Pan Wojciech Machnicki. To bardzo ważna data, gdyż oddano do użytku nowy budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną przy ulicy Kmicica 23.

1970/71

Liczba uczniów 1042. Kierownikiem szkoły zostaje Pan Stanisław Warchoł, a zastępcami Panowie Wiktor Kielar i Wojciech Machnicki.

1971/72

Liczba uczniów 1503. Przy szkole otwarto półinternat dla dzieci obojga pracujących rodziców. „Karta praw i obowiązków nauczyciela” wprowadza tytuł służbowy „dyrektor szkoły podstawowej”.

Uczniowie zdobyli wysokie miejsca w konkursie recytatorskim i matematycznym.

1972/73

Liczba uczniów 1275. na stanowisko wicedyrektora ds. wychowawczych zostaje powołana Pani Teresa Słojewska. w związku z otwarciem Szkoły Podstawowej nr 2 miasto jest podzielone na dwa obwody szkolne. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich, matematycznych i zawodach sportowych.

1973/74

Liczba uczniów 1375. Zastępcą dyrektora ds. wychowawczych zostaje Pani Stefania Zabielska.

Sukcesy uczniów :

 • I miejsce w powiatowej olimpiadzie matematycznej,
 • I miejsce w powiatowym turnieju wiedzy o Ziemi Lubińskiej,
 • Trzy pierwsze miejsca w międzyszkolnym konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego”,
 • Wyróżnienie w powiatowej olimpiadzie polonistycznej,
 • Wysokie miejsce w konkursie recytatorskim,
 • IV miejsce w III Młodzieżowym Zlocie Turystycznym po Ziemi Lubińskiej,
 • II miejsce w eliminacjach powiatowych piłki siatkowej.

1974/75

Liczba uczniów 1035. Zmniejszenie liczby dzieci związane jest z otwarciem Szkoły Podstawowej nr 3. Dyrektorem szkoły zostaje Pan Lucjan Kornobis, wicedyrektorem ds. dydaktycznych Pani Mirosława Mazepa, a wicedyrektorem ds. wychowawczych Pani Stefania Zabielska. Szkoła zgłosiła akces do Klubu Otwartych Szkół, a wizytacja frontalna bardzo wysoko oceniła pracę placówki.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów :

 • II miejsce w powiatowej olimpiadzie matematycznej,
 • II miejsce w powiatowej olimpiadzie polonistycznej,
 • I i II miejsce w turnieju wiedzy o Dolnym Śląsku,
 • III miejsce w olimpiadzie języka rosyjskiego,
 • II miejsce w konkursie recytatorskim,
 • I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych – zespół „Świetliki”, jako laureat nagrywa wybrane piosenki dla Polskiego Radia oraz występuje w Studio 2 w TVP z prof. Aleksandrem Bardinim.
 • I miejsce w powiatowych eliminacjach piosenki radzieckiej w Lubinie – zespół „Świetliki”,
 • I miejsce w konkursie piosenki żołnierskiej,
 • Wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie zespołów muzycznych – zespół Świetliki”,
 • I, II i III miejsce w konkursie rysunkowym z okazji XXIX rocznicy wyzwolenia Lubina.
 • IV i VI miejsce drużyn szkolnych w IV Krajoznawczej Olimpiadzie Dolnego Śląska,
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszowej chłopców,
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszowej dziewcząt,
 • II miejsce w Powiatowym Turnieju piłki siatkowej,
 • III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej klas I-III.

1975/1976

Dyrektor szkoły Lucjan Kornobis, wicedyrektorzy: Mirosława Mazepa i Stefania Zabielska. Liczba uczniów 1078 . 28 kwietnia 1976 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Jana Wyżykowskiego, w której uczestniczyły żona, córka i siostra patrona oraz przyznano szkole sztandar. Uczniowie zdobyli liczne nagrody w konkursach rejonowych (I miejsce w olimpiadzie polonistycznej, II miejsce w piłce nożnej chłopców i I miejsce w konkursie piosenki radzieckiej,) i wojewódzkich (II miejsce w piłce siatkowej chłopców; III miejsce w piłce koszykowej chłopców, I miejsce zespołu „Świetliki” w konkursie Piosenki Radzieckiej i Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej).

1976/1977

Liczba uczniów 1204 r. w kwietniu odsłonięto pomnik Jana Wyżykowskiego. Zespół wokalny „Świetliki” zdobył liczne nagrody: I miejsce w wojewódzkim Konkursie Piosenki Radzieckiej, I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych i Amatorskich Zespołów Artystycznych, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Radzieckiej, I miejsce i Puchar Centralnej Rady Związków Zawodowych w Międzywojewódzkim Konkursie Piosenki Radzieckiej w Wałbrzychu ( etap ogólnopolski), I miejsce w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej – Legnica 77, Srebrną Jodłę w IV Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 77 i „Złote Słowiki” w I Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych

1977/1978

Od listopada 1977 r. dyrektorem szkoły zostaje Grzegorz Wojtkowiak, funkcje wicedyrektorów pełnią Mirosława Mazepa i Stefania Zabielska. Liczb uczniów –1312. Osiągnięcia rejonowe: I i V miejsce w olimpiadzie matematycznej, II i III miejsce w olimpiadzie fizycznej, I i III miejsce w olimpiadzie polonistycznej, I miejsce w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych i Konkursie Piosenki Radzieckiej, I, II i III miejsce w konkursie filmowym; osiągnięcia uczniów w konkursach wojewódzkich: II miejsce w olimpiadzie fizycznej, I miejsce w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych i w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej, wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki o Pracy we Wrocławiu. Zespół „Świetliki” uczestniczy w spotkaniu z Aleksandrem Bardinim i bierze udział w ogólnopolskim programie telewizyjnym.

 

1978/1979

Wicedyrektorami szkoły zostają Aniela Far i Stefania Zabielska. Liczba uczniów 1326.

Osiągnięcia dydaktyczne: I miejsce w rejonowym konkursie fizycznym, II miejsce w wojewódzkim konkursie fizycznym; I miejsce w konkursie matematycznym II stopnia; I i II miejsce w konkursie polonistycznym II stopnia.

Sukcesy sportowe: III miejsce w turnieju piłki nożnej szkół podstawowych; III miejsce w zawodach rejonowych w piłce siatkowej dziewcząt; III miejsce w zawodach rejonowych w piłce koszowej dziewcząt; III miejsce w zawodach rejonowych w piłce ręcznej dziewcząt.

Sukcesy artystyczne: III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym.

1979/1980

Liczba uczniów 1308.

Szkoła zostaje wyróżniona w konkursie „Klub otwartych szkół” (nagroda w wysokości 2000 zł).

Sukcesy dydaktyczne: I i III miejsce w rejonowej olimpiadzie polonistycznej.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w rejonowych zawodach w wieloboju i I miejsce w czworoboju lekkoatletycznym; I miejsce i w zawodach piłki nożnej chłopców o Puchar Naczelnika Miasta Polkowice; I miejsce w rejonie w czworoboju LA chłopców; I miejsce w rejonie w wieloboju LA dziewcząt; I miejsce w wieloboju LA chłopców.

1980/1981

Dyrektorem szkoły zostaje Stefania Zabielska, wicedyrektorzy: Aniela Far i Sabina Radzięciak . Liczba uczniów 1225

Sukcesy dydaktyczne: I miejsce w wojewódzkim konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego”, II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Technicznej, II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Fizycznej.

Sukcesy sportowe: II miejsce w rejonie w „Czwórboju Przyjaźni”, II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, II miejsce w rejonowych biegach przełajowych, I miejsce w rejonie w zawodach piłki koszowej dziewcząt, I miejsce w wojewódzkim „Biegu ku Słońcu”, I miejsce w Ogólnopolskim Wyścigu Przełajowym o Puchar Prezesa KS „Górnik – Wałbrzych”, III miejsce w Halowych Mistrzostwach Województwa w LA, I miejsce w rejonie w Wieloboju specjalistycznym LA dziewcząt, III miejsce w wojewódzkich zawodach piłki koszowej dziewcząt, II miejsce w rejonowych zawodach trójboju LA chłopców i dziewcząt.

Sukcesy artystyczne: II miejsce w województwie w Konkursie Piosenki Radzieckiej,

Inne osiągnięcia: szkoła zdobyła odznakę „KOS – Przyjaciel Filmu” we współzawodnictwie „Klubu Otwartych Szkół”, Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania za całokształt pracy z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej,

1981/1982

Wicedyrektorem zostaje Elżbieta Kich (S.Radzięciak – urlop macierzyński). Liczba uczniów 1176

1982/1983

Liczba uczniów 1121

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w województwie legnickim w czwórboju lekkoatletycznym chłopców.

1983/1984

Liczba uczniów 1260

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w województwie i w makroregionie w biegach przełajowych chłopców oraz XIII miejsce w Polsce.

1984/1985

Liczba uczniów 1150

Osiągnięcia dydaktyczne: Nagroda Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w województwie i w makroregionie oraz V w Polsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, II miejsce w rejonowych zawodach piłki siatkowej dziewcząt, I miejsce w rejonie w sztafecie chłopców, II miejsce w rejonie w czwórboju LA.

1985/1986

Wicedyrektorem zostaje pani Elżbieta Zając (E.Kich powołana została na dyrektora nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 4).

Szkoła liczy uczniów 785.

Osiągnięcia dydaktyczne: II miejsce w województwie w konkursie matematycznym, II miejsce drużynowo w rejonie w„Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej”, I miejsce drużynowo w rejonowym konkursie „Sprawni jak żołnierze”, II miejsce w rejonowym konkursie PCK „Dbaj o swoje zdrowie”, I miejsce drużynowo w województwie w „Manewrach Techniczno – Obronnych”.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w województwie w czwórboju lekkoatletycznym chłopców, I miejsce w zawodach wojewódzkich – wielobój sprawnościowy; II miejsce w województwie – biegi przełajowe o puchar Kuratora Oświaty; I miejsce w rejonie – tenis stołowy (chłopcy); II miejsce w rejonie – piłka koszowa dziewcząt; II miejsce w rejonie – piłka siatkowa dziewcząt; III miejsce w rejonie – piłka nożna chłopców.

Osiągnięcia artystyczne: II miejsce zespołu ”Nutki” w rejonie w konkursie piosenki dziecięcej „Młode Głosy” oraz II miejsce w województwie, I miejsce w miejskim konkursie „Piosenki z ławki”,

Inne osiągnięcia: I miejsce w miejskim konkursie „Szkoła czysta, gospodarna i zadbana”, I miejsce w wojewódzkim Turnieju Szaradziarskim Spółdzielni Mieszkaniowych i „Konkretów”

1986/1987

Liczba uczniów 770.

Osiągnięcia dydaktyczne: zajęliśmy I miejsce w rejonowym konkursie technicznym oraz II miejsce w rejonowym konkursie fizycznym; I miejsce w województwie w konkursie higieny i estetyki szkolnej „Szkoła czysta i zdrowa”, I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Giełda zawodów”.

Osiągnięcia sportowe: II miejsce – wojewódzkie zawody lekkoatletyczne; II miejsce – wojewódzki turniej mini koszykówki dziewcząt; II miejsce w rejonowych zawodach piłki nożnej; II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Spółdzielni Mieszkaniowych w tenisie stołowym.

Osiągnięcia artystyczne: II miejsce w konkursie wokalnym „Młode Głosy” dla zespołu „Nutki”.

1987/1988

Liczba uczniów 719.

Szkoła została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie higieny i estetyki szkół „Szkoła czysta i zdrowa”; sztandar szkoły został uhonorowany przez Odznakę PCK III stopnia nadaną przez Zarząd Główny PCK w Warszawie, I i III miejsce w rejonowych zawodach „Sprawni jak żołnierze”, II miejsce w rejonowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież przeciwko pożarom”, I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Film łączy narody”,

 • Osiągnięcia sportowe:
 • III miejsce w halowych mistrzostwach Dolnego Śląska;
 • I miejsce w zawodach wojewódzkich – lekkoatletycznych;
 • I miejsce drużynowo – wojewódzkie biegi przełajowe chłopców;
 • III miejsce – zawody wojewódzkie – tenis stołowy dziewcząt;
 • I miejsce w zawodach rejonowych – piłka siatkowa dziewcząt;
 • I miejsce w zawodach rejonowych – piłka siatkowa chłopców.

1988/1989

Liczba uczniów 763.

Osiągnięcia dydaktyczne: I miejsce w wojewódzkim konkursie „Szkoła czysta, gospodarna, zadbana”, III miejsce w wojewódzkim konkursie „Szkoła w trosce o bezpieczeństwo dziecka na drodze”, I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o teatrze, I miejsce w rejonowym konkursie PCK „I ty możesz im pomóc”.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce – czwórbój lekkoatletyczny w województwie; Puchar Prezesa MZKS „Górnik” w Halowym Turnieju Piłki Nożnej, I miejsce w międzyszkolnych biegach przełajowych.

Osiągnięcia artystyczne: I miejsce w konkursie wojewódzkim „Młode Głosy” dla zespołu „Nutki”. I miejsce w „Hufcowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Zuchowej”, I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Piosenki z ławki”, I miejsce w konkursie recytatorskim „Pióro moje najmilsze”, I miejsce w rejonowym konkursie plastycznym „Krwiodawstwo w oczach dziecka”,

1989/1990

Liczba uczniów 761.

Szkoła zdobyła I miejsce w wojewódzkim „Konkursie na najlepszą bibliotekę szkolną jako pracownię interdyscyplinarną’ oraz I miejsce w województwie dla SK LOP.

Osiągnięcia przedmiotowe:

 • III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie fizycznym
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie biologicznym.

Osiągnięcia sportowe:

 • XIII miejsce w biegach przełajowych w Polsce;
 • I miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych chłopców;
 • III miejsce w województwie w turnieju piłki nożnej;
 • III miejsce w wieloboju lekkoatletycznym dziewcząt;
 • II miejsce w rejonie w turnieju piłki koszowej;
 • I miejsce w rejonie turnieju piłki nożnej;
 • II miejsce w makroregionie w biegach przełajowych,
 • III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkie Dzieci Starszych,
 • II miejsce w wojewódzkich igrzyskach w wieloboju wytrzymałościowym LA

Inne osiągnięcia:

 • I miejsce w wojewódzkim konkursie wokalnym „ Młode Głosy” zespołu „Nutki”;
 • I miejsce w rejonowych zawodach „Sprawni jak żołnierze” – drużyna dziewcząt,
 • II miejsce w rejonowych zawodach „Sprawni jak żołnierze” – drużyna chłopców,
 • I, II i III miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Pióro moje najmilsze”,
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Polkowice za 100 lat”,

1990/1991

Liczba uczniów 754. Wicedyrektorem zostaje pani Sabina Radzięciak (pani Aniela Far przeszła na emeryturę).

Konkursy przedmiotowe:

 • II miejsce w rejonowym konkursie języka rosyjskiego,
 • I miejsce w rejonowym turnieju wiedzy pożarniczej,

Osiągnięcia sportowe:

 • II miejsce w wojewódzkich igrzyskach lekkoatletycznych chłopców;
 • III miejsce w województwie w czwórboju lekkoatletycznym chłopców;
 • II miejsce w wojewódzkich zawodach tenisa stołowego dziewcząt;
 • I miejsce w rejonowym czwórboju lekkoatletycznym chłopców;
 • II miejsce w rejonowym konkursie tenisa stołowego dziewcząt;
 • III miejsce w rejonowych zawodach piłki nożnej chłopców;

Osiągnięcia artystyczne:

 • II miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Ojczyzna Polszczyzna” ;
 • II miejsce w wojewódzkim konkursie „Młode Głosy” zespołu wokalnego „Nutki”;
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Piosenki z ławki”,
 • I miejsce w wojewódzkim konkursie poezji dziecięcej „Snuj się snuj bajeczko”;
 • II miejsce w przeglądzie zespołów teatralnych;
 • II miejsce w rejonowym konkursie recytatorskim;
 • I miejsce w rejonowej giełdzie piosenki turystycznej.
 • II miejsce w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Teatralnych,

1991/1992

Liczba uczniów 719.

Osiągnięcia przedmiotowe:

 • III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym;
 • I miejsce w rejonowym konkursie języka polskiego;
 • I miejsce w rejonowym konkursie matematycznym;

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych;
 • II miejsce w wojewódzkich zawodach tenisa stołowego;
 • II miejsce Strefowe Zawody Tenisa Stołowego;
 • Inne osiągnięcia:
 • I miejsce zespołu „Nutki” w konkursie wokalnym „Młode Głosy”,
 • I miejsce w konkursie literackim „Mój las”;
 • I miejsce (indywidualnie) i III (drużynowo) w Rejonowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
 • II i III miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Pióro moje najmilsze”;
 • II miejsce w Międzyszkolnym festiwalu Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej PTTK Lubin ( zespół „Nutki”)

1992/1993

Liczba uczniów 737.

 • Osiągnięcia dydaktyczne:
 • II miejsce w rejonowym konkursie krajoznawczym: „Znam swoje województwo jak swój dom”
 • Osiągnięcia sportowe:
 • II miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych;
 • III miejsce drużynowo w Wojewódzkiej Sztafecie biegów przełajowych – chłopcy;
 • III miejsce w wojewódzkim turnieju Tenisa stołowego;
 • II miejsce w rejonowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej.

Inne osiągnięcia: I miejsce w konkursie Szopek świątecznych;

1993/1994

Liczba uczniów 746.

Osiągnięcia sportowe:

 • III miejsce w wojewódzkich mistrzostwach w pływaniu;
 • I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w lekkoatletyce;
 • III miejsce w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych;
 • I miejsce w Duathlonie Dolnośląskim Grand- Prix Polski;
 • I i II miejsce w rejonowych zawodach w Duathlonie;
 • I, II, i III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polkowic w Pływaniu;
 • I, II i III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Tenisa Stołowego w Tenisie Stołowym;

Osiągnięcia artystyczne:

I, II, III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki” oraz „Polkowice moje miasto”;

1994/1995

Liczba uczniów 775.

Osiągnięcia przedmiotowe: I miejsce w Rejonowym Konkursie Historycznym;

Osiągnięcia sportowe: III miejsce w wojewódzkich drużynowych sztafetowych biegach przełajowych; I i II miejsce w Grand- Prix w duathlonie; II miejsce w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego; II miejsce chłopców w rejonowym turnieju tenisa stołowego; III miejsce w rejonowych zawodach w siatkówce; I, II,III miejsce półfinały w duathlonie.

Inne: I miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim „ Maluchy lubią wiersze”; I i II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „ Moje wymarzone wakacje” oraz „Lśniąca karta Świąteczna”

1995/1996

Liczba uczniów 776

Osiągnięcia przedmiotowe: I, II i III miejsce w międzyszkolnym konkursie literackim pt. „Interesuje mnie przyszłość, ponieważ mam zamiar spędzić w niej resztę życia”, IV miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym „Losy żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej”, II miejsce w rejonowym konkursie geograficznym „Poznajemy Europę”, I miejsce w rejonowym konkursie fizycznym.

Osiągnięcia sportowe: II i III miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych, I miejsce w III Kolskim Duatlonie, II miejsce w Halowych Mistrzostwach Regionu Młodzików, I miejsce w Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka, III miejsce w Igrzyskach Wojewódzkich (sztafetowe biegi przełajowe),I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji w Polkowicach, miejsca I,II i III w Mistrzostwach Miasta I Gminy Polkowice w Pływaniu, I i III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych w ramach Mistrzostw Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Polkowice, I i III miejsce w rejonowych zawodach w tenisie stołowym.

Uczniowie zdobyli nagrody w konkursach artystycznych: I, II i III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Interesuje mnie przyszłość, ponieważ mam zamiar spędzić w niej resztę życia”, II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Moja Pani, moje przedszkole, moja szkoła”; w konkursie wokalnym „Młode głosy” na etapie rejonowym zdobyto I,II i III miejsca, na etapie wojewódzkim III.

W XIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zdobyto I miejsce w rejonie i III miejsce w województwie; II miejsce w Konkursie Wiedzy o Subregionie w ramach konkursów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz I miejsce w Szachowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Polkowice.

1996/1997

Liczba uczniów 692. Osiągnięcia przedmiotowe: nagroda w Ogólnopolskim Konkursie matematycznym „Alfik”;

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich (sztafetowe biegi przełajowe); miejsca I,II i III w Indywidualnych Mistrzostwach Szkół w Pływaniu; II miejsce w gminnych zawodach mini koszykówki dziewcząt; I miejsce w gminnym turnieju mini siatkówki dziewcząt; III miejsce w rejonowym turnieju mini siatkówki dziewcząt; III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów; II miejsce w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego; I miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych „Dni Olimpijczyka”; III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Szkół Podstawowych (biegi); I miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego; I miejsce w gminnych zawodach i III w rejonowych w Piątkach Piłkarskich; miejsca I i II w Indywidualnych Mistrzostwach w Pływaniu; II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych Miasta i Gminy Polkowice .

Inne konkursy: Szkoła zdobyła również III miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Maluchy lubią wiersze” ; II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Skarby Ziemi Polkowickiej”; III miejsce w Szachowych Mistrzostwach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego; I i II miejsce w Szachowych Mistrzostwach Miasta i Gminy Polkowice oraz I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym na ozdoby choinkowe, a II miejsce dla zespołu „Gwiazdki” w konkursie zespołów kolędniczo-jasełkowych zorganizowanym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego .

1997/1998

Liczba uczniów 695. Uroczyste otwarcie nowej Sali gimnastycznej dnia 29 listopada 1997r. Uczniowie zdobyli nagrody w konkursach przedmiotowych: I,II i III miejsca w rejonowym konkursie geograficznym, a V miejsce na etapie wojewódzkim; I,II i III miejsca w gminnym konkursie literackim „Moje miasto”. Osiągnięcia sportowe: I i III miejsce w Halowych Mistrzostwach Regionu Dzieci (biegi, skok w dal); I i III miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych; I i III miejsce w wojewódzkich biegach TKKF-u ; I miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska; III miejsce w województwie w mini siatkówce; II miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych; II miejsce w rejonowym, a I w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego; III miejsce w wojewódzkich zawodach w piłce halowej; II miejsce w Igrzyskach Makroregionu Dolnośląskiego (tenis stołowy);II miejsce w Mistrzostwach Polkowic w Pływaniu.

Konkursy artystyczne: I miejsce w I Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Jednego Aktora „Witajcie w naszej bajce”; II miejsce w rejonowym konkursie recytatorskim; I miejsce w międzyszkolnym turnieju wiedzy plastycznej na wesoło „W szranki z pędzlem i paletą”; II miejsce w Miejsko-Gminnym Konkursie Etnograficznym „Pisanka- kraszanka”.

1998/1999

Liczba uczniów 690. Osiągnięcia przedmiotowe: III miejsce w rejonie w V Wojewódzkim Konkursie Historycznym; III miejsce w konkursie Wiedzy o Polkowickiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych oraz o Reformie Administracyjnej organizowanym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego; IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Uczniowie zdobyli III miejsce w zawodach szachowych szkół podstawowych, III miejsce w rejonie w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Osiągnięcia sportowe: I miejsce (dziewczęta) i II (chłopcy) w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych; III miejsce w województwie w Jesiennych Biegach Przełajowych; miejsca I,II i III w Jesiennej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej na szczeblu wojewódzkim; III miejsce w województwie w mini siatkówce dziewcząt; I miejsce w województwie w mini koszykówce dziewcząt; II miejsce na szczeblu wojewódzkim w drużynowych zawodach pływackich (drużyna dziewcząt);miejsca I,II i III w Pływackich Zawodach Mikołajkowych; II miejsce w półfinałach wojewódzkich piłki siatkowej chłopców; I i II miejsce w półfinałach wojewódzkich piłki koszykowej dziewcząt; I i II miejsce na szczeblu rejonowym w tenisie stołowym; I i II miejsce w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim; II miejsce dziewcząt w półfinałach wojewódzkich mini piłki ręcznej; III miejsce w Lidze Szkolnej oraz I,II miejsca w tenisie stołowym (zawody makroreginalne).

Sukcesy artystyczne: w II międzygminnym konkursie recytatorskim „Srebrna Muza” uczennica naszej szkoły zdobyła I miejsce, a I w XI Miejsko-Gminnym Konkursie Etnograficznym „Pisanka-Kraszanka”. Naszej szkole przyznano również I miejsce w konkursie międzyszkolnym „Aquapark trzecim domem” oraz I miejsce w IV Turnieju Wiedzy Plastycznej na Wesoło „W szranki z pędzlem i paletą”.

1999/2000

Liczba uczniów 752.

Osiągnięcia przedmiotowe: nagroda w I Dolnośląskim Konkursie Biologicznym „Pytaj przyrodę – odkryjesz jej prawa”, I nagroda za pracę literacką w kategorii autorów dziecięcych w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Pomaluj Życie na Nowo” ( organizowanego pod patronatem Ministra Zdrowia).

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w zawodach z cyklu „Uczniowie i gwiazdy” z udziałem najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym za rok 1998/1999 w województwie dolnośląskim; I miejsce (chłopcy) w sztafetowych biegach przełajowych uczniów w okręgu legnickim; II,III miejsca w zawodach powiatowych i II miejsce w zawodach międzypowiatowych w mini koszykówce dziewcząt i chłopców; II miejsce w piłce koszowej chłopców w zawodach powiatowych i III w zawodach międzypowiatowych; III miejsce w piłce ręcznej chłopców w zawodach powiatowych; II miejsce w biegach przełajowych w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska; I miejsce w piłce koszowej dziewcząt w półfinale regionalnym; I i III miejsca w tenisie stołowym w finale regionalnym; I miejsce w zawodach pływackich Zagłębia Miedziowego; II miejsce w piłce nożnej w zawodach międzypowiatowych i I w półfinałach regionalnych; II i III miejsce w zawodach regionalnych mini koszykówki dziewcząt; III miejsce w międzypowiatowych zawodach mini siatkówki – dwójki; I,II miejsca w tenisie stołowym w zawodach powiatowych i półfinałach regionalnych, I i III w zawodach regionalnych, a I w wojewódzkich; II miejsce (chłopcy) w zawodach powiatowych piłki siatkowej i III miejsce w zawodach międzypowiatowych; II miejsce w zawodach powiatowych, III w zawodach międzypowiatowych, a II w zawodach regionalnych w piłce koszowej; II miejsce w regionie w zawodach szachowych; II miejsce w regionie w Drużynowych Zawodach Pływackich; I i II miejsce w zawodach regionalnych, a II – w zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym.

Osiągnięcia artystyczne: I miejsce w IV Miejsko-Gminnym Konkursie etnograficznym „Świąteczne ozdoby – gwiazdkowe tradycje”; I miejsce w V Edycji Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego „W szranki z pędzlem i paletą”.

2000/2001

Dyrektorem szkoły zostaje Teresa Olszewska, a wicedyrektorami Barbara Bartoszek i Sabina Radzięciak.

Liczba uczniów 727

Osiągnięcia przedmiotowe: I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie; IV nagroda dla SP 1 w I Edycji Konkursu Regionalnego „My – Dolnoślązacy, kim jesteśmy”; I miejsce w kategorii szkół miejskich w finale II edycji konkursu ekologicznego „Puszka za dwa grosze”.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w Mistrzostwach Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych, I miejsce w Finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Sztafetowych Biegów Przełajowych, I miejsce w powiecie w mini siatkówce, III miejsce w półfinale strefowym w mini piłce siatkowej, I miejsce w powiecie w tenisie stołowym, I miejsce w strefie w tenisie stołowym, II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym, I miejsce w pchnięciu kulą w Okręgowych Igrzyskach Dzieci w LA, III miejsce w międzypowiatowych zawodach mini siatkówki, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Szachach

Osiągnięcia artystyczne: I miejsce (kl.I-III) i I,III miejsca (kl.IV- VI) międzyszkolnym konkursie plastycznym „Najpiękniejszy bukiet jesienny”; I i II miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki patriotyczno-religijnej; I i II miejsca w międzyszkolnym konkursie recytatorskim zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości; III miejsce w gminnym konkursie recytatorskim „Pegazik”; II miejsce dla SP 1 w VIII Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych (organizator: Żarowski Ośrodek Kultury); I,II miejsce w VII Miejsko-Gminnym Konkursie Etnograficznym Świąteczne Ozdoby – Gwiazdkowe Tradycje”; I miejsce w konkursie plastycznym na logo Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć godnie”; II miejsce w XIII Regionalnym Konkursie Etnograficznym „Pisanka – Kraszanka”; I miejsce w konkursie rysunkowym na szczeblu powiatu „Czy znasz pracę strażaka”; I miejsce w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska (kategoria – soliści); II miejsce w VI Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej Żarów 2001.

2001/2002

Liczba uczniów 732.

Osiągnięcia przedmiotowe: II miejsce w regionie w Diecezjalnej Olimpiadzie Biblijnej, I miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym klas III „I ty możesz zostać mistrzem matematyki”.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w gminnych sztafetowych biegach przełajowych chłopców, I miejsce w gminnych zawodach w mini piłce siatkowej dziewcząt, I miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, I miejsce dziewcząt w powiatowym turnieju mini piłki siatkowej, I miejsce w powiatowym turnieju o puchar „5 – Milionów”, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Polkowickiego w mini piłce siatkowej dziewcząt, I miejsce w Mistrzostwach Strefy Lubińskiej w mini piłce siatkowej dziewcząt, I miejsce w Finale Strefy Legnickiej w mini piłce siatkowej dziewcząt, II miejsce w wojewódzkim turnieju gier i zabaw ruchowych „Puchar 5 – Milionów”, złoto, srebro i brąz w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkolnych Klubów Sportowych w tenisie stołowym, I miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego, I miejsce w powiatowym turnieju piłki ręcznej chłopców, III miejsce w Dolnośląskim Turnieju Unihoc a, I miejsce w województwie w półfinale tenisa stołowego, II miejsce w województwie w finale tenisa stołowego, III miejsce w Regionalnym Turnieju Tenisa Ziemnego, II miejsce w Mistrzostwach powiatu w szachach.

Sukcesy artystyczne: I miejsce w gminnym konkursie piosenki patriotyczno- religijnej, II miejsce w V konkursie recytatorskim „Srebrna Muza”, I miejsce w kategorii IV –VI i III w kategorii I –III w IX Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych, I miejsce w miejsko – gminnym konkursie etnograficznym „Świąteczne ozdoby”, II miejsce w konkursie plastycznym „Żyjmy zdrowo”, I miejsce w gminnym konkursie „Pisanka – kraszanka”, I miejsce w Festiwalu „W Krainie Piosenki Zuchowej”, I miejsce w Przeglądzie Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”, II miejsce w województwie w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim, II miejsce w konkursie plastycznym „Ogień, woda – dwa żywioły”, I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Gdy przyroda woła o pomoc”, II miejsce w powiatowym konkursie literackim „Niepełnosprawni są wśród nas”.

Inne: III miejsce w gminnych eliminacjach turnieju wiedzy pożarniczej, III miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym „Puszka za dwa grosze”.

2002/2003

Wicedyrektorem zostaje pani Ludwika Mnich (S. Radzięciak –emerytura). Liczba uczniów 782. Szkoła bierze udział w akacji „Szkoła z Klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Osiągnięcia dydaktyczne: I,II,III miejsca w gminnym konkursie pt. „Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja”; I (matematyka) i III (język polski) miejsce w finale konkursu dolnośląskiego „HEAD HUNTERS – ŁOWCY TALENTÓW”; II miejsce w II międzyszkolnym konkursie matematycznym „I ty możesz zostać mistrzem matematyki”; II miejsce w gminnym konkursie wiedzy o Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach; II miejsce w gminnym konkursie wiedzy o Europie.

Osiągnięcia sportowe: I miejsce (chłopcy) i II miejsce (dziewczęta) w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych; II miejsce w strefowym konkursie „5 – milionów”; I, II miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej dziewcząt klas IV; I miejsce na etapie powiatu oraz III w strefie w mini piłce siatkowej chłopców kl. IV; II i III miejsca w VIII Biegach dla Zakochanych Walentynki 2003 (kategoria kl.I-III); I miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt,a II w tenisie stołowym chłopców; I miejsce w Halowym Wojewódzkim Turnieju Krasnali w Tenisie w grze pojedynczej; III miejsce w Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego Krasnali w Tenisie w grze podwójnej; II i III miejsce w powiecie w XVI Biegach Przełajowych „Wiosna 2003”; I miejsce w strefie w zawodach tenisa stołowego dziewcząt.

Sukcesy artystyczne: II miejsce (kategoria kl.I-III) oraz I, II,III miejsce (kl.IV-VI) w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Mój Anioł Stróż”; III miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na kartkę świąteczną i noworoczną pt. „Tradycją dyktowane”; III miejsce (kategoria: ozdoby tradycyjne), I,II,III miejsca (kategoria: szopka) w IX Dolnośląskim Konkursie Etnograficznym „Świąteczne ozdoby – gwiazdkowe tradycje”; I miejsce w gminnym konkursie plastycznym „poznaj swoją parafię”; I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Zagrożenie – tego można uniknąć”; I miejsce w powiatowym konkursie rysunkowym „Zagrożenie – tego można uniknąć”; II miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim na podstawie wierszy Jana Brzechwy; I, II, III miejsca (kategoria kl.I-III), I, II miejsca (kategoria kl.IV-VI) w XV regionalnym konkursie etnograficznym „Pisanka-Kraszanka”; I,II,III miejsca w międzyszkolnym konkursie piosenki o tematyce patriotyczno-religijnej; I,II miejsca w międzyszkolnym konkursie recytatorskim o tematyce patriotyczno-religijnej; I miejsce (kategoria kl.O-I),II (kategoria kl.II-III) oraz III miejsce (kl.IV-VI) w powiatowym konkursie recytatorskim „Srebrna Muza”; I,III miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Zespołów Jasełkowych; POWRÓT

2003/2004

Liczba uczniów 834. w październiku szkoła otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”.

Osiągnięcia dydaktyczne: I,III miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym dla uczniów kształcenia zintegrowanego „I ty możesz zostać mistrzem matematyki”; V miejsce w województwie, a XVIII miejsce w kraju w konkursie matematycznym „ALFIK 2003”; I miejsce w V Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”; II miejsce w regionalnym konkursie międzyprzedmiotowym, w kategorii: praca literacka oraz III miejsce w kategorii: test wiedzowy; I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Polkowicach; III miejsce w gminie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Sukcesy sportowe: I i II miejsca w gminie w Piłkarskim Turnieju Klas III o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice; I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców; II miejsce w powiecie w mini piłce koszowej dziewcząt; I miejsce w województwie w Konkursie 5- Milionów; II miejsce w Turnieju Regionalnym Skrzatów w tenisie ziemnym; I miejsce na etapie powiatu i III – strefy w mini piłce siatkowej dziewcząt; I miejsce na etapie powiatu w mini piłce siatkowej klas IV; I miejsce w strefie w tenisie stołowym dziewcząt; III miejsce w województwie w tenisie stołowym dziewcząt; II miejsce w powiecie, a III – w strefie w lekkoatletycznym czwórboju dziewcząt; I miejsce w Turnieju Wojewódzkim Tenisa Ziemnego Skrzatów.

Sukcesy artystyczne: I,II i III miejsca w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Papież – pielgrzym, przyjaciel dzieci i młodzieży”; II miejsce w regionie w VII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej; II,III miejsca w międzyszkolnym konkursie plastycznym z okazji Święta Niepodległości (kategoria kl.I-III); I i III miejsce (kategoria 6-9 lat), II i III miejsca (10-12 lat) w X Dolnośląskim Konkursie Etnograficznym „Świąteczne ozdoby – gwiazdkowe tradycje”; III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Kartkę Świąteczną i Noworoczną „Tradycją Dyktowane”; I i III miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Etnograficznym „Pisanka- Kraszanka”; I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Strażak – Ratownik w akcji”; II miejsce w konkursie pieśni i piosenki o tematyce patriotyczno-religijnej z okazji Święta Niepodległości; III miejsce w powiecie w VII Konkursie Recytatorskim „Srebrna Muza” (kl.0-III); I miejsce w województwie w Festiwalu w Krainie Piosenki Zuchowej; III miejsce w II Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Polkowicach.

2004/2005

Liczba uczniów 811. w szkole realizowany jest program „Szkoła z Klasą”.

Sukcesy dydaktyczne: zdobycie trzech sprawności: LEGO, czyli czytam, COGITO – myślę krytycznie i twórczo, AGO – działam; za pomysł oraz realizację projektu edukacyjnego „Podróże małe i duże – czyli to, co znane, wspólne i bliskie” szkoła zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Netdays 2004 Festiwal projektów – międzykulturowy dialog – film i obraz (kategoria: reportaż); X miejsce w województwie w konkursie ALFIK Humanistyczny 2004; II miejsce w gminnym konkursie wiedzy „Mały ratowniczek”; III miejsce w gminnym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”; V miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej.

Osiągnięcia artystyczne: II miejsce (kategoria kl. I-III) i II, III miejsca (kategoria kl. IV-VI) w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba”; II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”; I miejsce (kl.II C) i II miejsce (grupa „Cedurek”) w IX Przeglądzie Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych „Cztery mile za piec”.

Sukcesy sportowe: I miejsce w Powiatowym Turnieju Szkół (kl. V -VI); I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców; II miejsce w mini piłce koszowej dziewcząt i chłopców; II miejsce w konkursie 5- Milionów; II miejsce w mini piłce koszowej dziewcząt i chłopców; I miejsce w tenisie stołowym chłopców; II miejsce w tenisie stołowym dziewcząt; II miejsce w strefowym finale w badmintonie; III miejsce w strefowym finale w unihokeju; I miejsce w zawodach zorganizowanych z okazji 60- tej rocznicy wyzwolenia Polkowic; I miejsce w mini piłce ręcznej chłopców, a II – w mini piłce ręcznej dziewcząt; I miejsce w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców; III miejsce w strefowym finale mini piłki siatkowej dziewcząt; II miejsce w Halowych Mistrzostwach w Tenisie Ziemnym; I i II miejsce w Halowym Turnieju Skrzatów w Tenisie Ziemnym; I i II miejsce w mini piłce siatkowej dziewcząt; I miejsce w mini piłce siatkowej chłopców; I miejsce w czwórboju chłopców; I miejsce w mini piłce nożnej; I miejsce w trójboju dziewcząt i chłopców; II miejsce w sztafetowych zawodach pływackich dziewcząt; I miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.

2005/2006

Liczba uczniów 752.

Sukcesy sportowe: I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych; I miejsce w zawodach „Puchar 5 milionów”; miejsce w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców; I miejsce w mini piłce koszykowej dziewcząt; II miejsce w mini piłce koszykowej chłopców; I miejsce w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców; III miejsce w unihokeju.

Sukcesy artystyczne: II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Z mamą z tatą na wycieczkę”; I nagroda dla grupy teatralnej „Cedurek” w XIII Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Żarów 2005”; I miejsce w Międzyszkolnym przeglądzie zespołów jasełkowych; I miejsce (kategoria solistów) i III miejsce (zespół)w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd Gaworzyce 2005.

Strony w dziale:

Strony w dziale: