Bezpieczny Dolnoślązak

 
 
 
 
 
 
 

"Szkolny konkurs teoretyczno - praktyczny, pt "Pierwsza pomoc"


Dnia 5 maja bieżącego roku uczniowie klasy IV– VII uczestniczyli  w konkursie z wiedzy  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zastosowania jej w praktyce w ramach w programu „ Bezpieczny Dolnoślązak”. W konkursie I miejsce zajęła klasa V b, drugie miejsce zajęła klasa IV c i na II miejscu uplasowały się ex aequo klasa V c, IV a oraz V a. Reasumując, uczniowie potrafią podjąć podstawowe działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

 


"Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej"

W ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak" w dniach 25-28.04.2023r. odbyły się zajęcia dzięki uprzejmości HDK "Maltański Legion". Tematyka spotkania skupiła się przede wszystkim na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie zostali pouczeni jak zadbać o własne bezpieczeństwo przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu oraz czym jest RKO oraz w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić je u dzieci i dorosłych. Zdobyte wiadomości podczas wykładu mogli wykorzystać podczas ćwiczeń

 

Grafika
5
Grafika
4
Grafika
3
Grafika
2

 

"Konkurs plastyczny "Wyżykosia w górach"

W  kwietniu bieżącego roku szkolnego odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny Wyżykosia w górach”  w ramach realizacji projektu  „ Bezpieczny Dolnoślązak”„ Uczniowie na lekcjach plastyki wykonywali prace  plastyczne techniką akwarelową i pastelową . Zadaniem uczniów było przedstawienie w swoich pracach najważniejszych  zasad  poruszania się po górskich szlakach. Temat okazał się łatwy,  ponieważ uczniowie dobrze znają zasady turystyki pieszej chętnie przemierzają  najróżniejsze szlaki w poszukiwaniu ciekawych widoków  i niesamowitych wrażeń. Najlepsze prace zostały nagrodzone „szóstką” . Efekt ich pracy oceńcie sami.

Grafika
1
Grafika
3
Grafika
2
Grafika
1

"Warsztaty z postępowaniem w sytuacjach trudnych"

W ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak dnia 27 kwietnia 2023r. odbyły się warsztaty poświęcone postepowaniu w sytuacjach nadzwyczajnych. Przeprowadzili je strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ratownictwem technicznym oraz w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Dużą atrakcją dla odważnych była możliwość przejechania się w górę na wysięgniku z koszem. Strażacy poprowadzili również zajęcia dotyczące pierwszej pomocy. Uświadomili uczniom, że takiej pomocy może udzielić każdy człowiek nie posiadający żadnej klasyfikacji i specjalistycznej wiedzy medycznej. Podczas warsztatów uczniowie ćwiczyli sprawdzanie stanu poszkodowanego, funkcje życiowe, wzywali pierwsza pomoc i przystępowali do reanimacji, resuscytacji i innych czynności ratowniczych, Spotkanie zakończyła prelekcja nt. "Jak reagować w sytuacjach trudnych?".

Grafika
10
Grafika
9
Grafika
8
Grafika
7
Grafika
6
Grafika
5
Grafika
4
Grafika
3
Grafika
2
Grafika
1
Grafika
6
Grafika
5
Grafika
3
Grafika
2

 

"Bezpieczeństwo na szlakach górskich"
 
W ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak" uczniowie klas V i VI, dnia 19 kwietnia 2023r. uczestniczyli w zajęciach, które przeprowadzili przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Karkonowska. Podczas spotkania zostały przypomniane numery telefonów alarmowych oraz w jaki sposób zgłaszać potrzebę pomocy. Ratownicy zachęcali do zainstalowania w telefonach komórkowych Aplikacji Ratunek, która może uratować życie w razie niebezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się, jakie rzeczy należy zabrać ze sobą idąc w góry a także o zmiennej pogodzie, która może być główną przyczyną prowadzącą do wypadku np. mgła, burza, śnieżyca. Na zakończenie zostały przedstawione cele statutowe oraz struktura organizacyjna GOPR Karkonosze.
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób, ludzie uczą się i tekst Może być zrzutem ekranu z Twittera przedstawiającym mapa, ekran, tablet, plakat, szpital i tekst

"Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"

Uczniowie klas I – VI w dniach 17-18 kwiecień 2023r. w ramach programu „ Bezpieczny Dolnoślązak” uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dzieci zapoznały się z kolejnością działań przy udzielaniu pierwszej pomocy. Poznały numer telefonu alarmowego oraz numery telefonów służb ratowniczych w Polsce. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem sprawdzania przytomności, wezwania pomocy, sprawdzenia oddechu u osoby poszkodowanej. Przećwiczyli ułożenie osoby poszkodowanej, nieprzytomnej, oddychającej w pozycji bocznej ustalonej. Każdy uczeń przećwiczył na manekinie wykonanie wdechów ratowniczych i uciśnięcia klatki piersiowej. Reasumując, potrafią podjąć podstawowe działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Grafika
Udzielanie pomocy
Grafika
Udzielanie pomocy
Grafika
Udzielanie pomocy
Grafika
Udzielanie pomocy

 


Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.

W ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak grupa dwudziestu uczniów z klas VI-VIII bierze udział w zajęciach Szkolnej Drużyny Strzeleckiej. W trakcie zajęć uczniowie poznają między innymi prawidłowe metody reakcji w sytuacjach awarii (zacięcia) broni, uczą się jak bezpiecznie obsługiwać i konserwować broń, opanowują podstawy balistyki, oraz poznają zasady reagowania w sytuacji zranienia/postrzału (jak szybko zabezpieczyć osobę poszkodowaną i wezwać pomoc). Zajęcia trwać będą do końca roku szkolnego i w ich trakcie wciąż będą powtarzane i utrwalane zasady poprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.


,,Jak poruszać się po szlakach górskich."

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dnia 06 -10 luty 2023 nauczyciele wychowania fizycznego zapoznali uczniów z zasadami poruszania się po górach z uwzględnieniem szlaków górskich z przestrzeganiem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dla lepszego zrozumienia tematu uczniom został zaprezentowany film instruktażowy.


 

Szkolny Konkurs Literacki
„Bezpiecznie w górach…”


W Szkolnym Konkursie Literackim „Bezpiecznie w górach…” realizowanym w ramach V Edycji Wojewódzkiego Programu Bezpieczny Dolnoślązak pt. „ Bezpiecznie u Wyżykosi ” wzięli udział uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza lub opowiadania związanego z tematem konkursu. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień literackich dzieci, doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie pobytu w górach, promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, zachęcanie do bezpiecznej aktywności, rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności, zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnej twórczości oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w Szkolnym Konkursie Literackim „Bezpiecznie w górach…” realizowanym w ramach 5. Edycji Wojewódzkiego Programu Bezpieczny Dolnoślązak pt. „Bezpiecznie u Wyżykosi” wyłoniono następujących laureatów:
 
• w kategorii utwór poetycki:
 
I miejsce – Justyna Pieńko, kl. V b
II miejsce – Julia Konior, kl. V c
III miejsce – Jacek Bobeła, kl. V a
 
• w kategorii opowiadanie:
 
I miejsce Kornelia Kwiatkowska, kl. V a
II miejsce Martyna Sznajdrowicz, kl. IV b
III miejsce Maja Struska, kl. IV c
Wyróżnienie – Mateusz Piórkowski, kl. VI b
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Grafika
Bezpieczne ferie

 


“Bezpieczne ferie - włącz myślenie”

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w dniach od 02 do 06.2.2023r. w klasach IV – VIII przeprowadzone zostały pogadanki profilaktyczne z pedagogiem specjalnym na temat “Bezpiecznych Ferii Zimowych”. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo podczas zimowego odpoczynku oraz na zasady obowiązujące podczas ferii zimowych. Spotkania te  miały na celu zapoznać uczniów z uwagami i radami, jak spędzić zimowe ferie, aby były udane. Uczniowie naszej szkoły mieli wiele ciekawych pomysłów, jak można spędzić czas wolny poza graniem na komputerze. Wymienili np. rozwijanie swoich zainteresowań, granie w gry planszowe lub spędzanie czasu na wspólnej rozmowie albo spacerze z przyjaciółmi, jak również z rodzicami. Pogadanki miały również na celu uwrażliwienie uczniów na zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych. W jednej z klas trzecich, dnia 3 lutego 2023 roku również została przeprowadzona pogadanka. Uczniowie dodatkowo wykonali prace plastyczne pn. “Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych”. Uczniowie zaangażowali się w dyskusję i “burzę mózgów”, obejrzeli film edukacyjny o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych. Warsztaty były dla naszych uczniów cennym źródłem wiedzy.

Grafika
Ferie zimowe
Grafika
Ferie zimowe
Grafika
Ferie zimowe
Grafika
Ferie zimowe

Szkolny konkurs plastyczny

„Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe w górach”

W ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak w dniach 9 – 31 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”. Przeznaczony był dla uczniów klas I – VIII. Celem konkursu było upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań dotyczących bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów.
W kategorii kl. I – III:
- I miejsce przyznano Julii Milnikiel  z kl. III a i Mai Dzedzej z kl. I c,
- II miejsce zdobyły: Zuzanna Strzębała z kl. III a i  Amelia Kozina z kl. II b, Lilianna Skowrońska z kl. II b,
- III miejsce otrzymały: Natalia Romanik z kl. II c, Antoni Brach z kl. II c i Roksana Żynda z kl. II a.
W kl. IV – VI
- I miejsce przyznano Julii Wesołek z kl. V a.

W kl. VII – VIII:
- I miejsce przyznano Kornelii Łowkis-Stec z kl. VIII e,
- II miejsce zdobył  Maciej Bobeła z kl. VII a.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe przekazane przez CCC Polkowice.

Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny
Grafika
Ferie zimowe konkurs plastyczny

 


„Akcja hazard”


W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dnia 19 stycznia 2023r. odbyły się zajęcia pt. „Akcja hazard”. Prowadząca warsztaty Pani Monika Baszak z Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy

Rzetelnie i z zaciekawieniem opowiadała młodzieży, czym jest hazard i jakie niesie za sobą zagrożenia. W ramach profilaktyki uwrażliwiała uczniów na temat tego niebezpiecznego uzależnienia.

Grafika
Akcja hazard
Grafika
Akcja hazard
   
Grafika
Akcja hazard
Grafika
Akcja hazard

 


,,Poznanie funkcji apteczki pierwszej pomocy."

W ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak" w dniach 16-19 styczeń 2023r. w klasach I-III odbyły się zajęcia z pielęgniarką szkolną. Ich celem było zapoznanie uczniów z zawartością apteczki pierwszej pomocy oraz pokazanie im, w jaki sposób należy ją prawidłowo skompletować.

 

Grafika
Spotkanie z pielęgniarką.
Grafika
Spotkanie z pielęgniarką.
Grafika
Spotkanie z pielęgniarką.
Grafika
Spotkanie z pielęgniarką.

 


 

„Jak reagować w sytuacjach zagrożenia?”

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dnia 19 grudnia 2023r. na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie zostali zapoznani z zasadami właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych, do których należy ochrona przed skażeniami. Uczniowie wiedzą, w jaki sposób zachować się podczas skażeń i jakie indywidualne środki zastosować do ochrony dróg oddechowych oraz skóry. Dla utrwalenia materiału klasa uczestniczyła w ciekawych zajęciach praktycznych, podczas których wykorzystane zostały kolekcjonerskie maski przeciwgazowe filtracyjne udostępnione przez jednego z uczniów, który zaprezentował je na forum klasy.

maska

 


,,Jak reagować w sytuacjach trudnych?"

- warsztaty w ramach projektu edukacyjnego “Bezpieczny Dolnoślązak” - “Bezpiecznie u Wyżykosi”.

Dnia 5 grudnia 2022r. w klasach trzecich oraz 25 stycznia  w klasach starszych zrealizowane zostały spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w ramach projektu edukacyjnego “Bezpieczny Dolnoślązak” - “Bezpiecznie u Wyżykosi”.

Celem warsztatów było kształtowanie i rozwijanie świadomości obronnej i zachowawczej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Policjanci uczyli, jak reagować w sytuacjach trudnych między innymi w sytuacji przeciwdziałania przemocy i agresji wobec uczniów.

Policjanci zostali życzliwie przyjęci przez uczniów, którzy ochoczo współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia. w podziękowaniu uczniowie wręczyli funkcjonariuszom publicznym laurki oraz słodki upominek.

Dziękujemy!

Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
Grafika
Policjant
Grafika
policjant2
Grafika
policjant4
Grafika
policjant3

Próbny alarm przeciwpożarowy


W ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak" dnia 3 października 2023r. został zorganizowany próbny alarm przeciwpożarowy przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Celem akcji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku powstania zagrożenia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

Strony w dziale:

Strony w dziale: