Bezpieczny Dolnoślązak

Jak reagować w sytuacjach trudnych? - warsztaty w ramach projektu edukacyjnego “Bezpieczny Dolnoślązak” - “Bezpiecznie u Wyżykosi”.

Dnia 5 grudnia 2022r. w klasach trzecich zrealizowane zostały spotkania z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w ramach projektu edukacyjnego “Bezpieczny Dolnoślązak” - “Bezpiecznie u Wyżykosi”.

Celem warsztatów było kształtowanie i rozwijanie świadomości obronnej i zachowawczej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Policjanci uczyli, jak reagować w sytuacjach trudnych między innymi w sytuacji przeciwdziałania przemocy i agresji wobec uczniów.

Policjanci zostali życzliwie przyjęci przez uczniów, którzy ochoczo współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia. w podziękowaniu uczniowie wręczyli funkcjonariuszom publicznym laurki oraz słodki upominek.

Dziękujemy!

Strony w dziale:

Strony w dziale: