Projekty UE | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Projekty UE

Asystent ucznia

Asystent ucznia

W czerwcu br. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich. Projekt będzie realizowany przez 10 miesięcy.

Projekt ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 1”.

 

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dostępna Szkoła - Dostępna Szkoła

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do projektu „Dostępna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno – społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.Projekt zostanie zakończony w 2023 r.

Projekt „Dostępna szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: