Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania/uzdolnienia realizowane w ramach zadań statutowych szkoły 2023/24

Nazwa zajęć

Nazwisko i Imię

Klasa

Dzień

Godzina

Sala

Liga ortograficzna

“Z ortografia za

pan brat”

Adamczewska-Popów Katarzyna

III

W zależności od

potrzeb

 

 

Pogotowie

matematyczne

Adamowicz Barbara

5b, 6a

piątek

13.30-14.15

54

Trening

relaksacyjny

Bucyk Daria

IV c

piątek

11.30-12.15

61

Ze świętymi czynię

dobro- wolontariat

Czerep Małgorzta

3a,b c

wtorek

12.30-13.15

32

Samorząd

Uczniowski

Kamińska Joanna

IV - VIII

Spotkania w

zależności od

potrzeb

 

czytelnia

Szkolne ogródki

Kłapkowska Monika

I-III

W zależności od

potrzeb

 

9

Przygotowanie do egzaminu

ósmoklasisty

Kosińska Małgorzata

VIII b

wtorek

14.20-”15.15

55

Szkolny Wolontariat

Kucharczyk Marta

I -VIIII

Spotkania w

zależności od

potrzeb

 

czytelnia

Szkolne koło TPD

Kureń Alicja

I-VIII

Spotkania w

zależności od

potrzeb

 

8

Koło taneczne

Mikołajczyk Anna

IIa , II c

środa

12.30-13.15

33

Zajęcia sportowe

“I Ty możesz zostać mistrzem”

Palicka Wanda

IV-VII

środa

15:10-15:55

Mała sala

gimnasty- czna

Przygotowanie do egzaminu

ósmoklasisty

Prokopowicz Edyta

VIII a

środa

13:30 –14:15

56

Redagowanie szkolnej gazetki “Sówka”

Purzycka Marzena

IV - VIII

środa

13:30-14:15

55

Spotkania

Samorządu Uczniowskiego klas 1-3

Słabolepszy Emilia

1-3

czwartek

12.30-13.15

33

Samorząd

Uczniowski

Sobczyk Jolanta

IV - VIIII

Spotkania w

zależności od

potrzeb

 

czytelnia

Realizacja

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

“Natalka i Antek w

Szpunar Joanna

II a

wtorek

8.00 - 8.45

12

 

Świecie Wielkiej

Matematyki”

 

 

 

 

 

Klub OZE

Walasek Katarzyna

V-VII

 

 

38

Przygotowanie

uczniów do konkursów językowych

Wesołek Katarzyna

VIII a

Spotkania w zależności od potrzeb

 

52

Redagowanie szkolnej gazetki “Sówka”

Wywiał Alicja

IV-VIII

środa

 

 

Liga ortograficzna

“Z ortografią za pan brat”

Zarzycka Joanna

II

Spotkania w zależności od potrzeb

 

 

Zajęcia z edukacji włączającej w obszarze kompetencji kluczowych

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z Zespołem Aspergera, z wykorzystaniem elementów metody Integracji

Sensorycznej.

Schönwetter Małgorzata

I I - VII

środa

08:50 – 09:35

61, sala uwalniania emocji, sala gimnastyki korekcyjnej nr 2

Zajęcia kulinarne “Pyszne, zdrowe i

kolorowe”

Surdyk-Patkowska Lucyna

VIc

wtorek

13.25-14.10

Zaplecze 40

Ogródki szkolne

Anna Mrozik

I - III

W zależności

od potrzeb

 

9

Strony w dziale:

Strony w dziale: