Certyfikaty i programy | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Certyfikaty i programy

Nasza placówka została przyjęta w poczet 50- ciu Dolnośląskich Szkół Wspierających Uzdolnienia.

 

Dnia 03.10.2014r. w naszej szkole odbył się audyt w związku z przystąpieniem do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Komisja audytowa w składzie: pani Halina Nawrotek z Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień (przewodniczaca komisji), pani Mariola Kolan z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz wizytator pan  Marek Sieczko, konsultanci DCWU pani Krystyna Marcinkowska i pan Paweł Nowak bardzo wysoko oceniła działania naszej szkoły w zakresie wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań uczniów przyznając nam 100 punktów. Nasza placówka została przyjęta w poczet 50- ciu Dolnośląskich Szkół Wspierających Uzdolnienia jako czwarta szkoła, która otrzymała maksymalną ilość punktów na audycie. Możemy sobie zatem pogratulować.

 CERTYFIKAT SWU.png

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

Strony w dziale:

Strony w dziale: