• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Stop płatnym korepetycjom!

W ramach działań zmniejszających korzystanie z płatnych korepetycji proponujemy uczniom klas IV – VIIII realizację projektu „Licealiści pomagają uczniom w nauce zdalnej”.Jest to wielka akcja zorganizowana prze licealistów, której celem jest pomoc uczniom w nauce, odrabianiu zadań domowych i rozwijaniu pasji. To wszystko jest możliwe przy wykorzystaniu komunikatora internetowego. 
https://www.3class.net/uczniowie.php?key=e49c0ea6c4454579a29ed6f593663cf4

Wystarczy, aby Rodzic kliknął w link:Więcej informacji na http://3-lab.pl/3class/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.