• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Sprzątanie Świata 2020 zapraszamy chętnych uczniów i rodziców do udziału w gminnej akcji „Sprzątania Świata”

Zbliża się akcja „Sprzątanie Świata”

W Nadchodzący weekend września tj. 19.09. 2020 r. wzorem minionych lat odbędzie się międzynarodowa kampania ,,Sprzątanie Świata”. ZadbajMY RAZEM o Polkowice, ponieważ mamy wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie. Spotkajmy się razem, aby:
Zabrać znajomych i rodziny,
Edukować najmłodszych i nie tylko,
Spędzić czas na świeżym powietrzu,
Wspólnie posprzątać wyznaczone obszary,
Odpocząć na koniec przy ognisku
Wychodzimy posprzątać RAZEM (środki czystości będą na miejscu), aby zawstydzić tych co przyczyniają się do takiego stanu
Spotykamy się o godz. 10:00 na Ścieżce Zdrowia
Pamiętajcie o zabraniu ze sobą maseczek ochronnych

Bookmark the permalink.

Comments are closed.