• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Sprawozdanie z zakończenia programu dla klas IV “Wsparcie na start”.

 

W dniu 30 września 2019 roku nastąpiło podsumowanie programu dla klas IV a, IV b, które od września przeszły na kolejny etap edukacji “Wsparcie na start”.
Najpierw uczniowie udali się z wizytą do siedziby Towarzystwa Historycznego “Victoria”, gdzie poznali dokładnie losy żołnierza polskiego podczas II wojny światowej. Tam również mieli okazję zobaczyć przedmioty codziennego użytku: meble, lampę naftową, przedwojenny młynek do kawy, samowar, aparat fotograficzny i kamerę, czy wciąż jeszcze działający patefon. Prowadzący opowiadał o losach pierwszych mieszkańców powojennych Polkowic, przesiedleniach i trudnościach z tym związanych.

Po tej pasjonującej podróży w przeszłość klasy zagrały w grę terenową “Moje Miasto – Polkowice”. Deszcz I wiatr nie mogły przeszkodzić naszym pasjonatom historii w wędrówkach po mieście. Podczas tej gry uczniowie obu klas mogli zobaczyć nieczynny już dworzec kolejowy. Tam przystanęliśmy by chwilkę nabrać sił I odpowiedzieć na pytania, dotyczące niedziałającej już kolei.
Po uzupełnieniu karty poszliśmy dalej szukać miejsc, zaznaczonych na mapie Polkowic. Po przeczytaniu zadania natychmiast pomknęliśmy na rynek, gdzie jest słynny pomnik górnika. Następnie ruszyliśmy szukać patrona Polkowic. Oczywiście Św. Sebastian szybko został odnaleziony.
Po zakończeniu gry dotarliśmy do szkoły, gdzie dzieci wykonały prace plastyczne.
Na sam koniec już dnia przyjechali do nas ratownicy górniczy z HDK “Legion Maltański”, którzy przeprowadzili dla nas ważną lekcję z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Panowie Piotr i Marcin pokazali nam jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Piotr wyjaśnił,dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział uczniom,
jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem. Były to pierwsze aczkolwiek nieostatnie zajęcia, które mamy nadzieję zostaną w pamięci młodych ludzi. Uświadomił uczniom iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniano uczniom ważne telefony alarmowe .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.