Sprawozdanie z uroczystości rocznicy odkrycia złóż miedzi na Dolnym Śląsku w Sieroszowicach.

W piątek 22 marca odbyły się uroczystości 62. rocznicy odkrycia miedzi przez geologa oraz patrona naszej szkoły Jana Wyżykowskiego.

Ekipa specjalistów pierwszą, miedzionośną próbkę wydobyła z ziemi nad ranem 23 marca 1957 roku. Kilka miesięcy później, miedź odkryto w Lubinie, a dwa lata później rozpoczęto budowę pierwszych kopalni. Było to najważniejsze odkrycie w Europie.

Każdego roku odbywa się ceremonia złożenia hołdu odkrywcy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kopalń, spółek z grupy kapitałowej KGHM, samorządowcy, przedstawiciele lokalnych szkół oraz jednostek porządku publicznego. Naszą szkołę reprezentowała Pani dyrektor Barbara Bartoszek oraz wicedyrektor Elżbieta Marciniak. Ponadto w trakcie ceremonii upamiętniającej to historyczne wydarzenie uczestniczyli delegaci z klasy IV d oraz VI b.

Panie dyrektor wraz z uczniami złożyli kwiaty pod obeliskiem. Była to świetna lekcja historii, która jest nierozerwalnie związana z naszą szkołą oraz regionem Dolnego Śląska.

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.