SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU UCZNIÓW KLASY III A W WARSZTATACH DYDAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH W DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE.

W dniach 21- 23 marca 2014 r. uczniowie klasy III a pod opieką wychowawcy J. Szpocińskiej uczestniczyli w turnusie dydaktyczno-wypoczynkowym w Przemkowie.

Uczniowie uczestnicząc w różnorodnych zajęciach poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej.               „ Wyprawa odkrywców” do przemkowskiego lasu w poszukiwaniu zwiastunów wiosny była okazją do obserwacji przyrody w pierwszym dniu wiosny i prezentacji  uczniowskich wiadomości związanych z życiem roślin i zwierząt.

W rezerwacie  ornitologicznym „ Stawy Przemkowskie” poznawali florę i faunę środowiska wodno-błotnego oraz rozwijali umiejętności korzystania ze sprzętu optycznego( lornetki) i z przewodników przyrody.

Podczas warsztatów tkackich uczyli się tkać kolorowe dywaniki na tradycyjnym krośnie poziomym.

Uczniowie chętnie i aktywnie  brali udział we wszystkich  prowadzonych zajęciach, które były okazją do pogłębienia swojej wiedzy, rozwijania zainteresowań, nabywania wiadomości „ inaczej”, oraz do lepszego wzajemnego poznania się.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.