• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTEJ POŁĄCZONEJ Z PRZEDSTAWIENIEM BOŻONARODZENIOWYM DLA RODZICÓW KLASY IVa

Dnia 20 grudnia 2013 roku,  uczniowie z klasy IVa, uczęszczający na zajęcia koła teatralnego zaprezentowali premierowy pokaz  montażu słowno-muzycznego pt. ” Wigilijne spotkanie”. Uczniowie wcielając się w role: aniołka, mamy, taty, osieroconej nastolatki, dziecka, sprzedawczyni, bogacza oraz Matki Boskiej próbowali zwrócić uwagę odbiorców na najbardziej aktualne problemy, z jakimi borykają się współcześni ludzie.

Przedstawianie  oglądali zaproszeni rodzice oraz najbliżsi  dzieci z klasy. Na widowni zasiadło 27 osób. Młodzi aktorzy zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy. Po zakończeniu występu wspólnie uczestniczyliśmy w świątecznym poczęstunku przygotowanym przez Radę Oddziałową.

a

Sporządziła: Katarzyna Pieńko

Bookmark the permalink.

Comments are closed.