Spotkanie i debata z okazji „Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Jędrzychowie.

20160505_111416_resized_2

Dnia 05.05.2016r. delegacja uczniów naszej szkoły wzięła udział  w uroczystym spotkaniu z okazji „Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. „Twórców Polskiej Miedzi” w Jędrzychowie. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie – Izabela Olejnik z kl. V a, Małgorzata Pieńko z kl. IV b i Zuzanna Sobańska z kl. V a, pod opieką pedagoga szkolnego  – Justyny Wojcińskiej mieli okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów szkoły w Jędrzychowie. Zaprezentowali oni swoje wokalne umiejętności oraz wystąpili w przedstawieniu teatralnym „Brzydkie kaczątko”. Obejrzeliśmy również film o szkole dotyczący jej specyfiki i zalet. Uczniowie wypowiadali się na temat swojej szkoły, co się w niej ciekawego dzieje – mówiono o konkursach, ciekawych imprezach, olimpiadzie dla niepełnosprawnych intelektualnie itp. Istotnym elementem całej prezentacji były wskazówki jak postępować z osobą niepełnosprawną (przede wszystkim nie bać się jej, zaproponować pomoc, nie obrażać się, gdy nie odpowie na pytanie itp.).

Po części artystycznej i krótkiej przerwie zaproszono gości na debatę dotyczącą osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Wstępem do debaty był krótki film ukazujący jeden dzień z życia chłopca zdrowego zestawiony z dniem chłopca niepełnosprawnego. Następnie prowadzący dyskusję nauczyciele poprosili o wypowiedzi i refleksje rodziców uczniów, którzy uczęszczają do tej szkoły jak i rodziców absolwentów. Przybyli także sami absolwenci już czynni zawodowo, którzy bardzo chwalili sobie tę placówkę oraz opowiedzieli jak potoczyły się ich losy po ukończeniu szkoły.

Potem uczniowie szkoły zadawali pytania przybyłym gościom, osobom decyzyjnym w gminie, wśród których znaleźli się:  pan Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic, pani Renata Dembek – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, pani Jolanta Mielczarek – Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych, pani Agnieszka Kaniewska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach, ks. Jarosław Święcicki – proboszcz parafii oraz Artur Gałuszka – naczelnik Straży Miejskiej.

Uczniowie pytali przede wszystkim o to: Jak nasza gmina dba o osoby niepełnosprawne?, Co zostało już zrobione w kierunku likwidowania barier architektonicznych a jakie działania są w planach?, Czy warto pomagać?, Czego uczymy się od osób chorych?, Czy gmina szkoli, przygotowuje do podjęcia zawodu i ułatwia podjęcie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym?,  Czy również należą im się stypendia?, Czym zajmuje się Warsztat Terapii Zajęciowej?,  Jakie stowarzyszenia funkcjonują na terenie naszej gminy?, Czy na terenie naszej gminy można rozwijać się sportowo i brać udział w olimpiadach?

Po debacie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli pani Renacie Lasocie, dyrektorowi Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. „Twórców Polskiej Miedzi” w Jędrzychowie podziękowanie oraz tomik wierszy i prozy, który powstał po szkolnym etapie IX Edycji Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego pt. „Tacy sami w różnorodności – różni w jednorodności”. Następnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie na tle hasła przygotowanego przez uczniów szkoły.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.