• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ ONICHIMOWSKĄ

Dnia 18.03.2014r. w MGBP w Polkowicach odbyło się spotkanie
autorskie z panią Anną Onichimowską, pisarką i poetką. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie z klasy I b i I c naszej szkoły wraz z
wychowawczyniami.
Pani Anna Onichimowska jest autorką ponad dwudziestu książek dla
dzieci i młodzieży, wielu sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych,
laureatką licznych prestiżowych nagród krajowych i międzynarodowych.
Podczas spotkania autorka czytała fragmenty swoich książek,
opowiadała o swojej twórczości i procesie powstawania książek. Dzieci
bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i z ogromnym
zainteresowaniem słuchały pani Anny. Po zakończeniu prezentacji
młodzi czytelnicy mieli okazję zakupić książeczki oraz otrzymać
specjalną dedykację z autografem pisarki.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.