SPACERKIEM PO JEDYNCE

W sobotę 15 marca 2014 r. otworzyliśmy drzwi naszej szkoły dla sześcio i siedmiolatków z Przedszkoli Miejskich nr 2,3,4,5,6 i ich rodziców. Gości powitała pani dyrektor szkoły Teresa Olszewska a oprowadzała po szkole pedagog Jolanta Dobrzyńska. Przedszkolaki i ich rodzice obejrzeli gabinety przedmiotowe, sale edukacji wczesnoszkolnej, salę zabaw, bibliotekę, świetlicę i salę gimnastyczną. Spacerek po „Jedynce” goście rozpoczęli od obejrzenia szatni i zabawek edukacyjnych zgromadzonych na parterze, gdzie znajdują się sale lekcyjne klas I- III. Panie Katarzyna Adamczewska-Popów, Renata Janczak, Janina Szocińska, Beata Mazurek urządziły w swoich klasach wystawy podręczników, ciekawych pomocy dydaktycznych, którymi dzieci mogły się bawić, a ponieważ miało to miejsce w salach edukacji wczesnoszkolnej mogły również „ przymierzyć się” do ławek, w których, być może, usiądą już za kilka miesięcy jako pierwszoklasiści. W gabinecie muzycznym, mogli przyjrzeć się z bliska ciekawym instrumentom muzycznym, posłuchać muzyki granej na fortepianie przez ucznia klasy V b Michała Józków, obejrzeć wystawę prac plastycznych. Zwiedzili bibliotekę szkolną. W gabinecie przyrodniczym dzieci obejrzały wystawę eksponatów przyrodniczych urządzoną przez panią Małgorzatę Majewicz. Obejrzeli salę, w której stosuje się nowoczesne metody nauczania matematyki przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnej i komputerowej. W sali do nauki języków obcych dzieci miały okazję przekonać się, jak w szkole, w starszych klasach wygląda nauka języków, założyły słuchawki i mogły porozmawiać ze sobą w parach.

W sali gimnastycznej były zabawy z chustą Klanzy. Dzieci bawiły się w sali zabaw. Gościom przedstawiono również nowoczesne metody pracy z uczniem (metoda Warnkego, biofeedback) prezentowane przez logopedę panią Joannę Zarzycką i J. Dobrzyńską.

O działalności świetlicy opowiedziała kierownik pani Teresa Michalska. Mamy nadzieję, że uczestnicy Dnia Otwartych Drzwi bez lęku przekroczą próg naszej szkoły pierwszego września 2014 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.