• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz rodziców do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-technicznym pod hasłem „Coś z niczego”

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii,
 • kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i rodziców.

II. Organizator konkursu:

 • nauczyciele świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1.

III. Termin konkursu:

 • zdjęcia prac, wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu, należy przesłać do dnia 11 maja 2020r. na adres e-mail nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1
  w Polkowicach: ania.borkowaska90@wp.pl, edykub@interia.pl, elazazirska@gmail.com, wywialalicja@gmail.com, michalska_teresa@wp.pl.

IV. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III wraz z opiekunami,
 • każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko jedną  pracę,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,
 • format pracy: płaska (A3, A4), przestrzenna.

V. Postanowienia końcowe:

 • po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
 • każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz klasę,
 • przesłanie zdjęcia pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację.
 • zdjęcia nadesłanych prac zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku,
 • zachęcamy do udziału i zaangażowania całej rodziny.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.