• KOMUNIKAT 6/2021


  W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
  2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz rodziców do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-technicznym pod hasłem „Coś z niczego”

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii,
 • kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i rodziców.

II. Organizator konkursu:

 • nauczyciele świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1.

III. Termin konkursu:

 • zdjęcia prac, wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu, należy przesłać do dnia 11 maja 2020r. na adres e-mail nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1
  w Polkowicach: ania.borkowaska90@wp.pl, edykub@interia.pl, elazazirska@gmail.com, wywialalicja@gmail.com, michalska_teresa@wp.pl.

IV. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III wraz z opiekunami,
 • każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko jedną  pracę,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,
 • format pracy: płaska (A3, A4), przestrzenna.

V. Postanowienia końcowe:

 • po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
 • każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz klasę,
 • przesłanie zdjęcia pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację.
 • zdjęcia nadesłanych prac zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku,
 • zachęcamy do udziału i zaangażowania całej rodziny.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.