Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie plastyczno- technicznym pod hasłem „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:
⦁ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
⦁ rozwijanie wrażliwości estetycznej,
⦁ inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych,
⦁ stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
⦁ pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
⦁ umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator konkursu:
⦁ nauczyciele świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

III. Technika:
⦁ Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

IV. Termin konkursu:
⦁ zdjęcia prac, wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu, należy przesłać do dnia 21 grudnia 2020r. na adres e-mail nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Polkowicach: wywialalicja@gmail.com

V. Warunki uczestnictwa:
⦁ w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III wraz z opiekunami,
⦁ każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko jedną pracę.

VI. Kryteria oceny:
⦁ zgodność z tematem;
⦁ kreatywność i oryginalność;
⦁ staranność i estetyka wykonania;
⦁ dodatkowy atut – wykonanie z materiałów ekologicznych.

VI. Postanowienia końcowe:

⦁ po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
⦁ każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz klasę,
⦁ przesłanie zdjęcia pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację,
⦁ zdjęcia nadesłanych prac zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku,
⦁ zachęcamy do udziału i zaangażowania całej rodziny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.