Serdecznie zapraszam do Konkursu Plastycznego pt. „ MÓJ WYMARZONY ZAWÓD TO …”

W pracy konkursowej należy ukazać WŁASNE WYOBRAŻENIE ZAWODU I PREZENTACJĘ PRACY, JAKĄ UCZEŃ ( uczestnik konkursu) CHCIAŁBY WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

Wskazówki do wykonania pracy:

– praca ma być płaska ( bez wystających elementów)

– technika dowolna np. wybrane techniki rysunkowe, graficzne, malarskie ( nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych i sypiących się itp.)

– FORMAT PRACY A3 ( duży blok techniczny) lub A4 ( mały blok techniczny))

– praca z tyłu powinna być podpisana ( imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły )

Miejsce i termin składania prac:   Wychowawcy klas I-III zbierają wszystkie prace uczniów do  7 LISTOPADA ( środa ).

Najładniejsze prace dostarczone zostaną do organizatora konkursu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy 

Rozstrzygnięcie konkursu u organizatora odbędzie się 30 listopada 2018 r.

Do pracy proszę dołączyć PODPISANĄ ZGODĘ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Powyższy załącznik do pobrania u wychowawców klas.

Pozdrawiam

nauczyciel plastyki i szkolny koordynator konkursów plastycznych

Monika Małachowska

Comments are closed.