Rzecznik Praw Ucznia.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

„ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,

do sprawiedliwego ich rozważania”

Janusz Korczak

Drogi Uczniu

Jeśli masz problem,

potrzebujesz rozmowy o trudnej

i niebezpiecznej  sytuacji, w której się znalazłeś;

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

tak w ogóle chcesz pogadać……..

zapraszam.

W lutym 2019 roku wybrano nowego Rzecznika Praw Ucznia, została nim Pani Marcelina Maluszycka.
Jestem do Waszej dyspozycji podczas dyżuru w każdy poniedziałek od 14:30 w sali 51.
Zapraszam również po zajęciach lekcyjnych doraźnie- w zależności od potrzeb.

 1. Rzecznik Praw Ucznia dba o przestrzeganie praw ucznia w szkole.
 2. Tryb powoływania szkolnego rzecznika praw ucznia:

a)      rada pedagogiczna i samorząd uczniowski typuje nauczycieli cieszących się powszechnym zaufaniem uczniów,

b)      po wyrażeniu zgody przez kandydatów odbywają się tajne wybory przeprowadzone przez samorząd uczniowski we wszystkich klasach,

c)      rzecznikiem praw ucznia zostaje nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów,

d)     kadencja szkolnego rzecznika praw ucznia trwa trzy lata

 3. Zadania szkolnego rzecznika praw ucznia:

a)      propaguje prawa ucznia i prawa dziecka wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

b)      podejmuje działania w razie naruszenia obowiązujących praw;

c)      prowadzi mediacje między stronami konfliktów: uczeń-uczeń i nauczyciel-uczeń;

d)     udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy;

e)      współpracuje z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom,

4. Procedura postępowania w razie konfliktu:

a)      szkolny rzecznik praw ucznia zapoznaje się z opiniami konfliktu;

b)      podejmuje mediacje z zainteresowanymi stronami;

c)      zapoznaje strony ze sposobem rozstrzygnięcia kwestii spornej;

d)     w przypadku braku zgody odwołuje się do dyrektora, pedagoga, rodziców

Poznaj swoje prawa

 1. Prawo do informacji- masz prawa do wiedzy o przysługujących Ci prawach oraz środkach jakie przysługują Ci w przypadku ich naruszania;
 2. Prawo do nauki- masz prawo do bezpłatnej nauki;
 3. Wolność religii lub przekonania- jest to możliwość do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych,
 4. Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii- jest to wolność posiadania i głoszenia własnych poglądów,
 5. Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej – jest to zakaz stosowania przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności,
 6. Prawo ochrony prywatności- masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,
 7. Prawo do ochrony zdrowia- masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego i zabawy,
 8. Prawo do odpowiedniego standardu życia- masz prawo do pomocy materialnej,
 9. Prawo proceduralne- jest to możliwość dochodzenia swoich praw i ich obrony.

Plan Pracy Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach 

 Rzecznik Praw Ucznia

Marcelina Maluszycka.

Comments are closed.