• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy UJW, działający przy Uczelni Jana Wyżykowskiego

Od 2021 r. Uniwersytet Dziecięcy UJW, działający przy Uczelni Jana
Wyżykowskiego, poszerza swoją działalność o dodatkowe moduły
edukacyjne rusza rekrutacja do Uniwersytetu.
Dziecięcego UJW. Zapraszamy do modułów Odkrywcy, Językowcy, Matmaland.

Młodzi *Odkrywcy* uczestniczą w warsztatach, poznając tajniki nauki oraz
ciekawostki otaczającego nas świata. Podczas wykładów mają możliwość
spotykać się z pasjonatami z różnych dyscyplin naukowych. Dzieci
wyjeżdżają także na wycieczki edukacyjne związane tematycznie z
określoną dziedziną nauki. W trakcie zajęć zgłębiają zawiłości
astronomii, przyrody, chemii, mechaniki, ekologii, anatomii i wielu
innych dziedzin.

Słuchacze modułu *Językowcy* mają możliwość zgłębiać nawyki posługiwania
się językiem angielskim oraz nauczyć się od podstaw języka rosyjskiego i
niemieckiego. W nauce języków obcych stawia się nacisk na aktywne formy
prowadzenia lektoratów oraz użycie rozmaitych materiałów dydaktycznych.
W zajęciach słuchaczom towarzyszą nowoczesne narzędzia interaktywne i
multimedialne.Jednym z zadań modułu jest możliwość przystąpienia
słuchaczy z najlepszymi wynikami w opanowaniu języka obcego do egzaminu
na certyfikat międzynarodowy Cambridge, Instytutu Goethe oraz TRKI.
Dlatego też zajęcia oparte są na treściach podręczników dedykowanych
przez centra egzaminacyjne.

Dzięki *Matmalandu* miłośnicy matematyki rozkochają się w niej jeszcze
bardziej. Różnorodne gry, przyrządy i doświadczenia matematyczne
wykorzystane na zajęciach poza tym, że pokażą zastosowanie wiedzy
matematycznej w życiu codziennym, na dodatek rozwiną zadatki
matematyczne każdego z uczestników.

Szczegóły znajdują się na stronie Uniwersytetu
<http://www.ud.ujw.pl/?page_id=21v>

Zapraszamy na http://www.ud.ujw.pl/ <http://www.ud.ujw.pl/>

Bookmark the permalink.

Comments are closed.