Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach od 21 lutego do 12 marca 2020 r.  do godz. 15.00 będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

  1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia 20 lutego 2020 r., do godz. 15.00
  2. Rodzice (opiekunowie prawni)  składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach”.
  3. Druki dostępne są na stronie internetowej https://sp1.polkowice.pl/ w zakładce „Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych” lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 21 lutego do 12 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2020/2021


Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2020/2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.