• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Zarządzenie Nr 8/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2019/2020


Pobierz

Wnioski i załączniki o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) na rok szkolny 2019/2020.

Od 25 lutego 2019 r. rozpocznie się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form  wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 ..więcej

 

Comments are closed.