• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Rekrutacja do klas I rok szkolny 2020/2021.

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do klas pierwszych (rocznik 2013) na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach od 2 do 13 marca 2020 r. 

do godz. 15.00 będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych (zameldowanych na pobyt stały)  w rejonie SP1 składają „Zgłoszenie” dziecka do szkoły rejonowej do dnia 28 lutego 2020 r.,
 2. Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka spoza obwodu”.
 3. Druki dostępne są na stronie internetowej https://sp1.polkowice.pl/ w zakładce „Rekrutacja do kl. I” lub w sekretariacie szkoły.

Tel kontaktowy: 76 746 35 00, 76 746 57 80

 • W związku z zamknięciem szkoły prosimy Rodziców o załatwianie spraw drogą elektroniczną – e-mail sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

  Dotyczy to również składania wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I. Dokumenty z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy zeskanować i przesłać elektronicznie.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie 16/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021


Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2020/2021


Comments are closed.