• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019.

 

🙂 ZAPRASZAMY SERDECZNIE  

DO NASZEJ SZKOŁY 🙂 

sp1


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach

od 01 marca do 20 marca 2018 r.

do godz. 15.00

będzie prowadzona rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2018/2019

1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia 21 lutego 2018 r.,               do godz. 15.00

2. Rodzice (opiekunowie prawni)  składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach”.

3. Druki dostępne są na stronie internetowej https://sp1.polkowice.pl/ w zakładce „Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych” lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 01 marca do 20 marca 2018 r. do godz. 15.00.

ZOBACZ

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

 


Ogólne informacje związane z naborem do szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny.


DO POBRANIA

Wniosek i załączniki – rekrutacja  do kl I w roku szkolnym 2017/2018


 1

2345 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Comments are closed.