REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W dniach 4 – 6 kwietnia 2022 r. odbędą się w Rekolekcje Wielkopostne według harmonogramu przedstawionego poniżej. Uczniowie uczęszczający na religię będą w nich uczestniczyć pod opieką nauczycieli katechetów. Za doprowadzenie do kościoła i powrót do szkoły uczniów klas I-V odpowiadają wyznaczeni nauczyciele.
Uczniowie klas I-V, którzy nie uczęszczają na religię pozostaną w szkole pod opieką nauczycieli świetlicy.

Nauka dla uczniów klas I-III godz. 10.00 -11.00, kościół św. Michała
Nauka dla uczniów klas IV-V godz. 11.30 – 12.30, kościół św. Michała
Nauka dla młodzieży bierzmowanej klas VI-VIII godz. 19.15 – kościół św. Barbary
Zajęcia dydaktyczne poza godzinami rekolekcji będą odbywać się wg planu lekcji.Świetlica i stołówka działają bez zmian.

Comments are closed.